Przejdź do stopki

Zespól Ludowy „Gajkowianie" pragnie poinformować, że został zakwalifikowany do Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław - "edycja zima 2023". W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Gajkowie spotkanie zespołu z panią Małgorzatą Maj

W ostatnich dniach nasze Sołectwa i jednostki organizacyjne w tym i szkoły powitały nowy rok licznymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi. Tym razem 10 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach odbył się spektakl bożonarodzeniowy pt. „Modlitwa o pokój", w którym zagrali uczniowie szkoły w Dobrzykowicach dostarczając niezapomnianych wzruszeń.

Konkurs na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną Gminy Czernica 2022/2023 pod honorowym patronatem Wójta Gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza rozstrzygnięty!

W ostatnich dniach nasze Sołectwa powitały nowy rok licznymi koncertami i wydarzeniami kulturalnymi.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że można składać wnioski do programu Czyste Powietrze.

11 stycznia 2023 r. o godz. 8.30 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

o podpisaniu aneksu do umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwo stałe, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa to rodzaj służby wojskowej dla wszystkich, którzy chcą związać swoją przyszłość z mundurem.

Przypominany, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy na bieżąco dokonuje wysyłki informacji o pozytywnie zweryfikowanym wniosku i potwierdzeniu uprawnienia do zakupu paliwa stałego na adresy e-mailowe wskazane we wniosku na rok 2022.

Ogłoszony został przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Czernica”.

W tygodniu przedświątecznym „za sterami” gminnego autobusu szkolnego zasiadł jeden z naszych druhów, prezes Zarządu Gminnego OSP - Pan Artur Dalecki z Kamieńca Wrocławskiego.

Zakres robót obejmował: rozbiórkę i wbudowanie starej podbudowy, wykonanie zjazdów i dojść oraz poboczy; odwodnienie układu komunikacyjnego jezdni oraz nowe rurociągi i studnie z przepompownią; ułożenie dwóch warstw z asfaltobetonu.

W dniu 20 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod patronatem Wójta Gminy Czernica Włodzimierza Chlebosza.

W dniu 21 grudnia br. w Urzędzie Gminy Czernica nastąpiło podpisanie umowy na zaprojektowanie, budowę i eksploatację oczyszczalni ścieków w Dobrzykowicach w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakończone zostały roboty przy palenisku oraz pomoście, zlokalizowane przy stawie w Nadolicach Małych. Wartość robót wyniosła 11 992,50 zł i została sfinansowana z budżetu gminy.

Odcinek od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 dzisiaj został oficjalnie otworzony dla ruchu. W ramach inwestycji wybudowano m.in. most nad rzeką Widawą, wiadukty nad terenami kolejowymi oraz ciąg pieszo-rowerowy.

29 grudnia 2022 r., o godz. 11.00 stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.