Przejdź do stopki

Sołtys wsi CHRZĄSTAWA WIELKA Paweł Kaczor informuje o zwołaniu zebrania wiejskiego dnia 27.09.2023 (środa) godz. 18:45 I termin, godz. 19:00 II termin w Remizie Strażackiej obok Świetlicy Wiejskiej przy ulicy Wrocławskiej 36. Porządek zebrania: Proponowany porządek zebrania: 1. &

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy jest organizatorem czwartej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj”, która w tym roku odbywa się pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

Dziś odbyła się ceremonia wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta RP dla 19 par mieszkańców z terenu Gminy Czernica obchodzących w tym roku jubileusz 50 lat małżeństwa.

Dotychczas wykonawca wykonał dolną warstwę podbudowy na całym odcinku drogi (ok. 465 mb) wraz z ułożeniem części odwodnienia z korytek betonowych, zabruk z kostki granitowej na jezdni.

W najnowszym wydaniu czasopisma Gmina Polska (nr 9) ukazał się wywiad z Adrianem Biesagą – członkiem zarządu LCube, który opowiada o inwestycyjnych planach spółki w Dobrzykowicach, gdzie powstać ma kompleks magazynowo-przemysłowy o łącznej powierzchni ok. 120 tys m².

Roboty budowlane na budowie chodnika w Wojnowicach coraz bliżej zakończenia. Aktualnie wykonawca ustawia bariery za chodnikiem oraz wykonuje betonowe ścianki oporowe na zjazdach do nieruchomości.

W dniu 12 września 2023 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację ulicy Piaskowej w Chrząstawie Wielkiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania z drogą na działce nr 542/8.

Dziś o godz. 10.00 miało miejsce spotkanie Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego ze środowiskiem wodnym z Gminy Czernica (Piotr Gróbarczyk, Czesław Król, Waldemar Rybicki, Radosław Łapa).