Przejdź do stopki

W kwietniu rozpoczęły się bieżące konserwacje dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej. Do wyremontowania zaplanowano około 40km we wszystkich sołectwach Gminy.

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie gminy Czernica

Szanowni Mieszkańcy, W związku z wejściem w życie z dniem 10 maja 2023 r. zmian do  ustawy  z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), gmina Czernica przystąpiła do sprzedaży końcowej nies

W związku z trwającą budową Alei Wielkiej Wyspy od nocy z piątku na sobotę tj. 12 na 13 maja 2023r. zmianie ulegnie organizacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza, Al. Paderewskiego i AWW.

Po dokonanej wczoraj wizji lokalnej na Zalewie Czernica z udziałem przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Straży Rybackiej, PG Wody Polskie RZGW, Gminy Czernica oraz administratora akwenu, bezpośrednio po powrocie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie koordynacji instalacji siatki na kanale łączącym zalew z Odrą.

Wykonawca robót ustawił 29 słupów wzdłuż ulicy Kolejowej w Kamieńcu Wrocławskim i Dobrzykowicach, po wcześniejszym ułożeniu kabla zasilającego oraz zainstalowaniu fundamentów pod słupy.

25 kwietnia br. została podpisana umowa, a dnia 26 kwietnia br. został przekazany teren budowy oświetlenia drogowego ul. Piaskowej w Gajkowie.

3 maja 1791 r. uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Wyprzedziła trzecią na świecie konstytucję francuską. Konstytucja ta została uchwalona przez Sejm Wielki, który został zwołany w październiku 1788 r.

Kontynuowany jest montaż witryn aluminiowych na obydwu kondygnacjach oraz stolarki zewnętrznej i drzwiowej. Trwają roboty instalacyjne sieci wewnątrz budynku oraz drogowe na zewnątrz, polegające na ułożeniu krawężników na ciągach komunikacyjnych oraz wykostkowaniu parkingu.  T

W dniu 18 kwietnia br. przekazano plac budowy w celu realizacji zadania dotyczącego wykonania opaski przeciwwilgociowej oraz uzupełnienia braków w elewacji murowanej budynku Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Wrocławskiej 36 w Ratowicach.

Aktualnie roboty koncentrują się na ułożeniu kostki brukowej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną (droga powiatowa). Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do uporządkowania terenu budowy i zakończy realizację.

21 kwietnia br. odebrano remont położonej w Czernicy dzwonnicy pożarowej, w ramach którego oczyszczono tynki zewnętrzne, uzupełniono odparzone i spękane tynki, uzupełniono tynki materiałami renowacyjnymi do wysokości gzymsu pośredniego oraz pomalowano ich powierzchnię farbą renowacyjną.

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Gminą Czernica a TAURON Nowe Technologie S.A., zakończyły się prace przy modernizacji oświetlenia drogowego należącego do spółki. 120 najbardziej wyeksploatowanych latarni w Czernicy, Gajkowie, Łanach, Nadolicach Wielkich, Wojnowicach w większości rtęciowych, wymienionych zostało na nowoczesne oprawy typu led.

Wczoraj w Kamieńcu Wrocławskim podczas Czernickiego Festiwalu Literackiego wspólnie z Leszkiem Kusiakiem Przewodniczącym Rady Gminy Czernica mieliśmy przyjemność uhonorować dwie wyjątkowe kobiety – Panią Ewę Chwałko i Panią Małgorzatę Ligarską.

Wykonawca zadania pn. „Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia” rozpoczął realizację robót bitumicznych.

W dniu 20.04 w Łanach rozegrano kolejny Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czernica.