Przejdź do stopki

Chrząstawa Mała – Realizowany jest IV etap budowy kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają roboty w rejonie ulicy Wrocławskiej (m.in. wjazd na teren świetlicy wiejskiej). Roboty są utrudnione z powodu konieczności odpompowywania bardzo dużej ilości wody z wykopów. Wykonawca

1 lipca br. odebrano budowę oświetlenia (6 lamp) placu zabaw, boiska do siatkówki, boiska do koszykówki w Nadolicach Wielkich przy ulicy Rzecznej. Wykonawcą była firma: FHU "MIKAR" Miłosz Ruszel z Oleśnicy. Umowna wartość inwestycji wyniosła 43.665,0

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa części sieci wodociągowej i części sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P1 i branżą elektryczną dotyczącą jej zasilania oraz budowa części przewodów tłocznych na terenach inwestycyjnych w Dobr

Trwają końcowe roboty budowlane w zakresie odtwarzania dróg na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kamieni szlachetnych w Dobrzykowicach ETAP II i III”. Wartość umowna tej inwestycji wynosi 3.704.815,90 zł, w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszar&

Przypominamy, że od 1 lipca 2022 r. zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. Szczegóły: http://www.sleza-olawa.pl/aktualnosc-57-zmiana_oplat.html

Trwają roboty budowlane na zadaniu pn. „Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia”.  Dotychczas  wykonawca ułożył większość kanalizacji deszczowej wraz ze studniami, wykonał

  Informuje się, że w dniu 1 sierpnia 2022 r. o godzinie 17:00 na terenie gminy Czernica zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania ludności przy pomocy syren alarmowych, który będzie jednocześnie upamiętniał 78 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Jak poinformował w dniu dzisiejszym ok. godz. 15.00 przewoźnik - Dolnośląskie Linie Autobusowe, w dniu dzisiejszym oraz jutro mogą wystąpić zakłócenia w realizacji kursów na liniach wewnatrzgminnych Z1-Z3 jak poniżej:   Z1 WOJNÓW Pętla 13:55 Chrząstaw

Zwołuję XL Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 4 sierpnia 2022 r., o godz. 10.30 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy). Proponowany porządek obrad: 1. Stwierdzenie prawomocn

Na podstawie § 14 ust. 9  Statutu Gminy Czernica, zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Czernica tj. Komisji Rewizyjnej, Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Budżetu i Finansó

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z przedstawicielami Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zaprasza na bezpłatne webinarium: Fundusze Europejskie dla firm na

ZGK Czernica Sp. z o.o. informuje, że w dniu 26.07.2022 r. (WTOREK)  nastąpiła przerwa w dostawie wody z powodu AWARII na sieci wodociągowej w miejscowości Czernica na ul. Wrocławska, Reja, Diamentowa, Spacerowa, Gajowa.  Trwają prace nad

Niestety w spokojnym jak do tej pory Gajkowie dali o sobie znać wandale. W czasie, gdy nasi strażacy walczą z pożarami traw, które w związku z upałami pojawiają się i stanowią zagrożenie dla ludzi i ich dobytku, podpalacze za cel wybrali sobie plastikową kabinę TOi TOi na plac

Trwają roboty budowlane przy wejściu głównym do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Czernicy przy ul. Świętego Brata Alberta Adama Chmielowskiego 9. Na dzień 22 lipca br. rozebrano dotychczasowe schody, które zostaną zastąpione nowymi, zdemontowano fragment stolarki w