Przejdź do stopki

Sprzedaż

    wyświetleń: 1405

Treść

WYKAZY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lokal mieszkalny w Czernicy - sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1961/lokal-mieszkalny-w-czernicy-sprzedaz-w-trybie-bezprzetargowym-na-rzecz-dotychczasowego-najemcy.html

 

Działka nr 421/6 w Dobrzykowicach teren zabudowy usługowej - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1945/dzialka-nr-421-6-w-dobrzykowicach-teren-zabudowy-uslugowej-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.html

 

Działki nr 211/21, 211/23, 211/32, 211/36 obręb Czernica pod lokalizację przedszkola publicznego - wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1946/dzialki-nr-211-21-211-23-211-32-211-36-obreb-czernica-pod-lokalizacje-przedszkola-publicznego-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste.html

Działka nr 311/6 w Dobrzykowicach teren usług sportu i rekreacji - wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1964/dzialka-nr-311-6-w-dobrzykowicach-teren-uslug-sportu-i-rekreacji-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-oddania-w-uzytkowanie-wieczyste.html

 

ARCHIWUM WYKAZÓW 2022

ARCHIWUM WYKAZÓW 2021

ARCHIWUM WYKAZÓW 2020

ARCHIWUM WYKAZÓW 2019

ARCHIWUM WYKAZÓW 2018

ARCHIWUM WYKAZÓW 2017


OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Działki nr 284/5, 289 w Dobrzykowicach pod teren zabudowy przemysłowo-usługowej - przetarg ustny nieograniczony

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1952/dzialki-nr-284-5-289-w-dobrzykowicach-pod-teren-zabudowy-przemyslowo-uslugowej-przetarg-ustny-nieograniczony.html

 

Lokal mieszkalny wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położony przy ul. Wrocławskiej 40/5 w Chrząstawie Wielkiej - przetarg ustny nieograniczony

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1953/lokal-mieszkalny-wraz-z-udzialem-w-nieruchomosci-wspolnej-polozony-przy-ul-wroclawskiej-4-5-w-chrzastawie-wielkiej-przetarg-ustny-nieograniczony.html

 

Działka 354/161 obręb Dobrzykowice pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - przetarg ustny nieograniczony
https://bip.czernica.pl/pl/3121/1944/dzialka-354-161-obreb-dobrzykowice-pod-zabudowe-mieszkaniowa-jednorodzinna-przetarg-ustny-nieograniczony.html

Niewyodrębniony lokal użytkowy położony przy ul. Jelczańskiej 5 w Jeszkowicach (udziału w wysokości 2712/10000 części w nieruchomości zabudowanej) - II przetarg ustny nieograniczony

https://bip.czernica.pl/pl/3121/1963/niesamodzielny-lokal-uzytkowy-polozony-przy-ul-jelczanskiej-5-w-jeszkowicach-ii-przetarg-ustny-nieograniczony.html

 

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2022

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2021

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2020

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2019

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2018

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ O SPRZEDAŻY 2017