Przejdź do stopki

Wykaz projektów przygotowanych przez Gminę Czernica celem pozyskania dofinansowania zewnętrznego w latach 2015-2024

Wykaz projektów przygotowanych przez Gminę Czernica celem pozyskania dofinansowania zewnętrznego w latach 2015-2024

Treść

W latach 2015 – 2024 gmina Czernica podjęła starania celem pozyskania dofinansowania zewnętrznego na zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne. W tym okresie gmina złożyła 112 wniosków o dofinansowanie. W wyniku podjętych działań ostatecznie uzyskano dofinansowanie dla 70 projektów, których całkowita wartość wynosiła 266 992 704 zł. W tej kwocie stricte wydatki gminy Czernica (uwzględniając realizację projektów partnerskich) wyniosły  139 596 671 zł, a pozyskane dofinansowanie stanowiło kwotę 62 345 155 zł

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW PDF