Przejdź do stopki

Monitorowanie starorzecza Odry

    wyświetleń: 1249

Treść

- Rekomendacje z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska
w sprawie sytuacji na rzece Odrze (ZZK MKiŚ) - 20.03.2024 r.

- Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się w sprawie Odry. - 11.03.2024 r.

- Ustalenia z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska - 6.03.2024 r.  ZAŁĄCZNIK DO USTALEŃ  REKOMENDACJE Z POSIEDZENIA ZESPOŁU

- Narada Zespołu Zarządzania Kryzysowego MKiŚ w sprawie Odry - 06.03.2024 r.

- Pismo Wójta Gminy Czernica do Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.11.2023 r.

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16.11.2023 r. wraz pismem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 13.11.2023 r.

- Pismo Wójta Gminy Czernica do Wojewody dolnośląskiego w spr. otworzenia zalewu w Czernicy

- Spotkanie WZZK w spr. akwenu w Czernicy z dnia 25.10.2023 r.

- Rekomendacje z posiedzenia Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska w spr. sytuacji na rz. Odrze oraz w dorzeczu Wisły

- Odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23.10.2023 (na pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 05.10.2023)

- Pismo Wojewody Dolnośląskiego do Ministra Klimatu i Środowiska ws. otwarcia zalewu w Czernicy z dnia 5.10.2023 r.

- Spotkanie WZZK w spr. akwenu w Czernicy z dnia 6.10.2023 r.

- Spotkanie WZZK w spr. akwenu w Czernicy z dnia 13.09.2023 r.

- Relacja z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (WZZK) z dnia 30.08.2023 r.

- Komunikat Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18.08.2023 r.

- Ograniczenia użytkowania zalewu w Czernicy. - komunikat z dnia 11.08.2023 r.

- Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – komunikat z dnia 10.08.2023 r.

- Komunikat Wojewody Dolnośląskiego ws. podjętych działań zaradczych w związku ze „złotą algą” w starorzeczu Odry – z dnia 4.08.2023 r.

- Rrekomendacje z dnia 1.8.2023 r. z posiedzenia Zespołu Zarządzenia Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska w Sprawie sytuacji na rzece Odrze oraz dorzeczu Wisły

- Link do portalu samorządowego do artykułu z dnia 1.8.2023 r. ws. złotej algi na zbiorniku w Czernicy

- Korespondencja Minister Klimatu i Środowiska do Wojewodów z dnia 3.7.2023 r.

- Link do portalu samorządowego do artykułu z dnia 9.5.2023 r. ws. złotej algi na zbiorniku w Czernicy

- Link do informacji ze spotkania w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z dnia 19.04.2023 r.