Przejdź do stopki

Inwestorzy w Gminie Czernica

Inwestorzy w Gminie Czernica

Treść

W latach 2016 - 2023 gmina pozyskała 19 inwestorów na działki o pow. od 0,5 ha do 2,0 ha. Łącznie nabyli oni od  gminy 18,9497 ha  za łączną kwotę 13 116 648 zł.  Niektórzy z nich, zrealizowali  już swoje projekty, które przynoszą gminie bieżących dochodów z podatku od nieruchomości. W latach 2020-2022,  po wieloletnich zabiegach przedstawicieli gminy, doprowadzono do pozyskania dużych inwestorów z branży logistyczno-przemysłowej (Panattoni i LCube), którzy zakupili od gminy działki inwestycyjne o łącznej powierzchni 30,6263 ha za 30 488 118,00 zł. W 2021 roku firma Panattoni oddała do użytkowania halę o pow. ponad 22 tys.m2 i z tego tytułu budżet gminy jest zasilany rokrocznie podatkiem od nieruchomości. Aktualnie firma LCube realizuje halę o pow. ponad 60 tys. m2 i na podstawie umowy z gminą , wybuduje z własnych środków również 250 m. ulicy Usługowej w  celu wyprowadzania całego ruchu z tej działki na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Ta sama firma zakupiła pod koniec 2022r. kolejne działki o łącznej pow. 13,5028 ha, na której również ma zrealizować obiekty kubaturowe o pow. kilkudziesięciu tysięcy metrów kwadratowych. Za pozyskane środki ze sprzedaży nieruchomości, gmina zrealizowała w szczególności: na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków: nowa Hydrofornia, kolejny zbiornik na wodę, kolejne zbiorniki na ścieki; wyremontowane i zmodernizowane siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii, budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach, budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej; nowe świetlice  w Chrząstawie Małej i Nadolicach Małych, budowa czterech parkingów Park&Ride przy stacjach kolejowych, uruchomienie wewnątrzgminnego  transportu autobusowego, 454 nowe energooszczędne punkty świetlne w całej gminie, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenach inwestycyjnych oraz 3 etapy kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej.

 
W ostatnim czasie dla nowych inwestorów przedsiębiorców przygotowano kolejne grunty inwestycyjne w Dobrzykowicach o powierzchni ok. 20 ha, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia i Wschodniej  Obwodnicy Wrocławia.
https://bip.czernica.pl/pl/3175/2063/dzialki-nr-421-7-i-421-8-w-dobrzykowicach-pod-zabudowe-uslugowa-i-obiekty-produkcyjne-wykaz-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy.html