Przejdź do stopki

Koncepcja budowy budynku na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy

Koncepcja budowy budynku na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy

Treść


W dniu 26  lutego 2024r. uprawniony projektant, złożył kompletną koncepcję budowy budynku z salami dydaktycznymi na terenie Szkoły Podstawowej w Czernicy opracowaną na zlecenie wójta gminy. Niezmienną przyczyną jest stały wzrost liczby dzieci napływających do wszystkich szkół prowadzonych przez gminę i brak jakichkolwiek działań ze strony deweloperów, realizujących od kilku lat na terenie gminy zabudowę wielo i jednorodzinną,  w zakresie budowy przez nich szkoły. Stąd konieczność rozbudowy szkoły w Czernicy oraz budowa kolejnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nadolicach Wielkich dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków. Projektant złożył już obszerną koncepcję dokumentacyjną dla tego zespołu i kontynuuje prace nad projektem budowlanym. (link do www.czernica.pl do  ważniejszych wydatków inwestycyjno-remontowych w 2024r i następnych latach).  Zakres robót w Czernicy przewiduje: budowę budynku z 4 salami dydaktycznymi z pełnym zapleczem, sanitariatami, szatnią i pokojem nauczycielskim, wraz z niezbędnymi przyłączami, oraz zagospodarowaniem terenu wokół obiektu. W projekcie przygotowanej przez wójta gminy uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy Czernica, zaplanowano na realizację 4,5 mln zł., po opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, która zostanie zlecona wybranemu wykonawcy i uzyskaniu przez niego pozwolenia na budowę od Starosty Powiatu Wrocławskiego. Warunkiem takiego scenariusza jest przyjęcie tej uchwały, o której będzie mowa na najbliższym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Czernica, zwołanym na dzień  7 marca br.


PROJEKT UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ BUDŻET GMINY CZERNICA NA 2024 r. - PDF

KONCEPCJA DO POBRANIA - ZIP