Przejdź do stopki

W związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  na terenie gminy Czernica w marcu/kwietniu 2023 r. zakupiony został sprzęt służący do odławiania kotów wolno żyjących w celu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/ kastracji i leczenia kotów wolno żyjąc

W dniu 13 kwietnia br. wysłaliśmy z Urzędu Gminy Czernica zgłoszenie do właściwych organów i służb w tym do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, dotyczące pojawienia się śniętych ryb na zalewie w Czernicy.

  … nie wszystkim się spodobały – to kolejny akt wandalizmu, tym razem ofiarą padły nowo zainstalowane bramki na boisku w Krzykowie. Jeśli ktoś widział sprawców tego „meczu” prosimy o kontakt.

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – prawie 22 tys. obywateli II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD na rozkaz sowieckich władz.

Trwają roboty na ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim. Po ułożeniu chodnika z kostki betonowej, prace koncentrowały się na skrzyżowaniu z ul. Szkolną w zakresie ułożenia podbudowy z tłucznia i stabilizacją cementowo-piaskową oraz zjazdami do nieruchomości. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wczoraj w Bierutowie Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica wraz z Arturem Daleckim Prezesem OSP Kamieniec Wrocławski odebrali promesę na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Kamieniec Wrocławski.

W dniu 02.04.2023r w Dobrzykowicach odbył się KIERMASZ WIELKANOCNY RĘKODZIEŁA. Organizatorem było Koło Gospodyń Wiejskich Dobrzykowice.

Kolejny rewelacyjny występ Kamila - tym razem na Słowacji w Grand Prix Pezinok w ramach XXXIV Slovensky Pouhar 2023. W silnej międzynarodowej obsadzie Kamil zdobył bardzo dobre III miejsce. W zawodach wzięło udział 742 zawodników z 80 klubów.

13 kwietnia 2023 r., o godz. 9.00 w trybie hybrydowym (stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica/za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Głównym organizatorem jarmarku było Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Był to 33 jarmark zorganizowany w Ratowicach. Było mnóstwo pyszności - od wybornych wędlin przez wyśmienite wypieki, miody, pasztety, domową ćwikłę i żurek, po śliczne ozdoby wielkanocne i wiosenne kwiaty.

Informujemy mieszkańców, że od dnia 3 kwietnia placówka Poczty Polskiej w Kamieńcu Wrocławskim będzie dostępna w nowo wyremontowanym lokalu gminnym przy ul. Kolejowej 6 w Kamieńcu Wrocławskim.

Trwają roboty budowlane na modernizacji istniejących i budowie nowego zbiornika na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim.

  Z uwagi na planowane na 31 marca 2023 r. (piątek) wdrożenie zmiany oprogramowania dotyczącego Rejestru Dowodów Osobistych informujemy, że obsługa w zakresie przyjmowania wniosków oraz wydawania dowodów osobistych tego dnia będzie odbywała się wyłącznie do god

Wykonawca do 29 marca br. ułożył kanalizację deszczową wraz ze studniami, wykonał 100% stabilizacji podłoża cementem i dolnej części podbudowy jezdni z kruszywa kamiennego, zrealizował przepust o średnicy 1500mm, nasyp drogowy do skrzyżowania ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia, ułożył krawężniki, chodnik na ul. Fabrycznej i kontynuje roboty elekroinstalacyjne.

Kierownik Robót Mostowych realizujący przebudowę wiaduktu na drodze DW455 w Czernicy informuje, że w dniach 29.03.2023 r oraz 03-04.04.2023 będą prowadzone roboty związane z ułożeniem przewodów elektrycznych oraz studni kanalizacji deszczowych na drodze prowadzącej do ul. Mił

  W związku z brakiem prądu w Dobrzykowicach, Referat Finansów oraz Referat Mienia i Transportu Publicznego, które mieszczą  się w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Dobrzykowiach dziś nie pracują. Za utrudnienia przepraszamy.

Wykonawca robót ustawił już 18 słupów wzdłuż ulicy Czystej i Norwida w Kamieńcu Wrocławskim, po wcześniejszym ułożeniu kabla zasilającego oraz zainstalowaniu fundamentów pod słupy.

Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego 2021-2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko