Przejdź do stopki

W tym roku obchodzimy 200 rocznicę wydania „Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, które uważane są za manifest polskiego romantyzmu.

W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań z powodu pojawienia się śniętych ryb na akwenach zlokalizowanych w Gminie Czernica, w dniu dzisiejszym na XLI Sesji Rady Gminy Czernica zwołanej na mój wniosek, Radni Rada Gminy Czernica jednogłośnie podjęli Uchwałę Nr XLI/41

Od 5 września 2022 r. na funkcjonującej zastępczej komunikacji autobusowej relacji Jelcz Laskowice - Czernica PKP - Siechnice, której organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego zostaną wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy.

Jak co roku pierwszy dzwonek rozpoczął nowy rok szkolny 2022/22 również w placówkach oświatowych na terenie gminy Czernica. Z tej okazji życzę wszystkim uczniom i ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom oświaty, aby szkoła była przyjaznym miejscem zdobywania wiedzy

Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica podpisał dziś umowę na autobusowe przewozy wewnątrzgminne na liniach Z1,Z2,Z3.

29 sierpnia br. przewoźnik Koleje Dolnośląskie S.A. poinformował, że w okresie od 4 do 30 września br. obowiązywać będzie nowy rozkład jazdy na linii kolejowej 292 (D70).

Dziś Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica odebrał ślubowanie od dwóch nauczycielek ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy i wręczył im akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

Wójt Gminy Czernica składa podziękowania wszystkim funkcjonariuszom, a w szczególności strażakom z terenu gminy Czernica, powiatu wrocławskiego i województwa dolnośląskiego oraz wolontariuszom

Ostatni monitoring populacji rozwoju komarów wykazał znaczną liczbę larw w rozlewiskach na terenie Gminy Czernica (okolice miejscowości Łany, Czernica, Ratowice oraz rozlewiska na północ od Dobrzykowic.

Organizator przewozów linią autobusową strefową nr 920 - Urząd Miejski Wrocławia informuje, że od dnia 1 września br. zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusów.

Dziś w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z terenu gminy Czernica. Spotkanie dotyczyło organizacji nowego roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie poprowadził Sekretarz Gminy Marcin Golański.