Przejdź do stopki

Frekwencja na terenie Gminy Czernica w  wyborach Wójta Gminy Czernica w głosowaniu ponownym w dniu 21 kwietnia 2024 r.: na godzinę 17:00  - wyniosła 30,95%.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w wyborach Wójta Gminy Czernica w głosowaniu ponownym w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Uchwała 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, w roku szkolnym 2024/2025”

W dniu 10 kwietnia br. ponownie ogłoszono przetarg na realizację zadania pn:. „Remont chodnika przy ulicy Wrocławskiej w miejscowości Ratowice o długości ok 570m, na odcinku od posesji nr 4 do posesji nr 97.” Pierwsze postępowanie zakończyło się unieważnieniem, gdyż

Nowy numer Expressu Gminy Czernica już dostępny, a w nim m.in.: - Dzieci już w nowym budynku w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - Wręczenie nagrody w konkursie na logo Dobrzykowic - Samorząd przyjazny KGW

W latach 2016 - 2023 gmina pozyskała 19 inwestorów na działki o pow. od 0,5 ha do 2,0 ha. Łącznie nabyli oni od gminy 18,9497 ha za łączną kwotę 13 116 648 zł.