Przejdź do stopki

GOPS Czernica informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ – Edycja 2023”

GOPS Czernica informuje o naborze wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – Edycja 2023”.

Przypominamy, że tej nocy zmieniamy czas - przestawiamy zegarki z 3 na 2 i śpimy godzinę dłużej...

Na zorganizowanej dziś w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieńcu Wrocławskim konferencji byli obecni przedstawiciele Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej, Bibliotek z: Długołęki, Siechnic, Kąt Wrocławskich, Sobótki i Wiszni Małej, online udział wzięła Ilona Spałek-Adach koordynatorka konkursu BLISKO, Działu Programów Dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury.

22 października br. odbył się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach „Szkolny Piknik Charytatywny – Razem dla Stasia!”.   Cały dochód z festynu przeznaczony jest dla chorującego na ostrą białaczkę limfoblastyczną ucznia dobrzykowickiej szkoły.

W związku ze zgłoszeniami, które do nas wpływają, dotyczącymi włamań z kradzieżami do domów na terenie naszej gminy (szczególnie Jeszkowice) – zwracamy się do Państwa z apelem o czujność i ostrożność.

Dziś Włodzimierz Chlebosz Wójt Gminy Czernica oraz Jarosław Jagielski Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czernica uczestniczyli w uroczystości wręczenia medali Komisji Edukacji Narodowej w auli Liceum Ogólnokształcące nr XIV im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu.

Zwołuję XLIII Sesję Rady Gminy Czernica, dnia 28 października 2022 r., o godz. 12.30 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

28 października 2022 r. o godz. 8.00 w trybie hybrydowym (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość/stacjonarnie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy).

Dziś w Urzędzie Gminy Czernica nauczyciele i dyrektorzy ze szkół z terenu Gminy Czernica otrzymali z rąk Wójta Włodzimierza Chlebosza nagrody oraz podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim w ramach Europejskiego Dnia Resuscytacji odbyły się dziś I Ćwiczenia Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

13 października br. została podpisana umowa z Wykonawcą oraz został przekazany teren budowy pod inwestycję pn: „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica”.

Dziś w Warszawie odbyło się spotkanie Włodzimierza Chlebosza - Wójta Gminy Czernica, Katarzyny Moroz-Falejczyk - Radnej Gminy Czernica oraz inżynier eksperta Andrzeja Walczaka z przedstawicielem spółki Centralny Port Komunikacyjny w Warszawie. Tematem rozmów było omówienie wariantów dot. przebiegu przez naszą gminę i możliwości zmian w tym zakresie. Czekamy na decyzje.

Dzień Edukacji Narodowej jest wyjątkowym świętem, okazją do wyrażenia głębokiej wdzięczności za patronowanie wielu osiągnięciom swoich podopiecznych oraz nieoceniony wkład w proces kształcenia i wychowania młodych Polaków.

Zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej dnia 19 października 2022 r., o godz. 15.00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Porządek posiedzenia: 1.    Ocena realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy. 2.    

W związku z przywróceniem kursowania pociągów pasażerskich na linii kolejowej 277 i zmianą godzin odjazdów pociągów, aby zapewnić możliwość przesiadki na pociąg, zmianie ulegnie rozkład jazdy autobusów na linii Z3 relacji Chrząstawa Wielka - Nadolice Wi