Przejdź do stopki

W związku z otrzymaną w dniu 23 października 2023 r. informacją od wykonawcy remontu ul. Leśnej w Chrząstawie Małej – firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. o planowanych robotach bitumicznych w dniach 26 - 27 października 2023 r., informujemy, że w dniu 26 października 2023 r. wszystkie kursy linii Z1 będą realizowane z pominięciem przystanków Chrząstawa Mała – Leśna/sklep, Chrząstawa Mała – Stawowa, Chrząstawa Mała – Wesoła.

W niedzielę, 22 października br. na zaproszenie Klubu Seniora „Złota Jesień” z Czernicy miałem zaszczyt uczestniczyć w obchodach ich święta wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Czernica Jarosławem Jagielskim.

  Zdalne spotkanie w Urzędzie Gminy Czernica z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego z udziałem nowo wybranej posłanki na Sejm RP Anny Sobolak, Sołtyski Czernicy Agnieszki Marczak oraz Radnej Gminy Czernica Sabiny Jasińskiej w sprawie rozwiązań projektowych w Czerni

  W dniu 17.10.2023r. odebrano roboty budowlane na ul. Bażantowej w Jeszkowicach. Zadanie obejmowało remont odcinka ok. 230 mb drogi, polegający m.in. na wyrównaniu podbudowy, ułożeniu warstwy destruktu asfaltowego oraz zamknięciu go emulsją i grysami. Umowny koszt robót

17 października br. we Wrocławiu Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej dwóm nauczycielkom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Pani Katarzyna Zawadzka-Babiarczuk i Pani Alina Szatny otrzymały odznaczenia na wniosek dyrektora szkoły.

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 18 października 2023r. z Wydziału Transportu Urzędu Miasta Wrocławia, w związku ze złożeniem tylko jednej oferty na obsługę gminy Czernica i południowej części gminy Długołęka, która znacząco przekroczyła zakładany budżet, jak również braku ofert na obsługę pozostałych linii aglomeracyjnych, miasto Wrocław podjęło decyzję o przystąpieniu do prac nad nowym postępowaniem przetargowym.

Anna Sobolak, mieszkanka Gminy Czernica (m. Czernica) w wyborach do Sejmu RP uzyskała mandat poselski gromadząc 7675 głosów, z czego w naszej gminie uzyskała 1539 głosów!

Szanowni Mieszkańcy, Przypominamy, że od 1 września br. można składać wnioski o zakup paliwa dla gospodarstw domowych. Wnioski o zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy ul. Wrocławska 78, 55 – 003 Czernica, kt

Rozpoczęły się roboty budowlane na działce o powierzchni 11,2435 ha w Dobrzykowicach na terenach przeznaczonych pod przemysł i usługi. Inwestor z branży magazynowo - przemysłowej ma zrealizować halę o pow. 60 tys. m2 wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej (wewnętrzne sieci wod-kan, parkingi).