Przejdź do stopki

6 marca Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrzykowicach rozpoczął oficjalną współpracę z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

By skutecznie oddać głos w nadchodzących wyborach samorządowych zalecamy weryfikację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców. Najszybciej można ją przeprowadzić drogą elektroniczną: korzystając z aplikacji mObywatel lub za pośrednictwem strony: https://www.gov.pl/w

11 marca 2024 r., o godz. 9.00 stacjonarnie w świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych przy ulicy Zielonej 17.

  W przygotowanym przez wójta gminy projekcie uchwały na najbliższą sesję Rady Gminy Czernica zaplanowano w tegorocznym budżecie zwiększenie w 2024 roku wydatków o 174 989,58 zł na obsługę obecnych umów z przewoźnikami oraz w wieloletniej prognozie finansowej,

Trwają roboty budowlane na budowie kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej. Od rozpoczęcia robót wykonawca zrealizował 80% sieci kanalizacyjnej pomiędzy ul. Grzybowa, a Malinową, osadził 6 studni betonowych i wykonał 7 sięgaczy do nieruchomości. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem.

  Obecnie poziom wody w rzekach znacznie się obniżył. Pomimo tego, że na Widawie na punkcie pomiarowym w Zbytowej przekroczony jest stan alarmowy o 26 cm (376 cm), to sytuacja stabilizuje się. Rzeka Graniczna powróciła do koryta. Poziom rzek jest monitorowany.

  na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i  patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe i inn