Przejdź do stopki

W dniu 21.03.2024 r.(czwartek) o godz. 18.00 - I termin , o godz. 18.15 - II termin, odbędzie się Zebranie Wiejskie wsi Łany, w Świetlicy klubu PKS Łany,

Mieszkanka Chrząstawy Wielkiej zdobyła kolejny złoty medal podczas rozgrywanych na Cyprze Grand Prix w strzelectwie sportowym. Tym razem wspólnie z Tomaszem Pasierbskim wygrali konkurencję Trap Mix.

Równo ćwierć wieku temu, 12 marca 1999 r. w miejscowości Independence w stanie Missouri w USA ówczesny Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek w rządzie Jerzego Buzka przekazał Sekretarz Stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Towarzyszyli mu Szefowie MSZ Czech i Węgier, którzy złożyli dokumenty w imieniu swoich państw.

W dniu 07.03.2024r. odebrana została współfinansowana przez Gminę Czernica inwestycja Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap II”, której wartość wyniosła 1.005.500,47 zł oraz „Doświetlenie przejścia dla pieszych w obrębie przystanków autobusowych na DW nr 455 w m. Ratowice”, którego wartość wyniosła 93.480,00 zł.

Podczas rozgrywanego obecnie Grand Prix Cypru w strzelectwie sportowym, mieszkanka Chrząstawy Wielkiej Sandra Bernal, zajęła pierwsze miejsce w konkurencji Trap

W dniu 18.03.2024 r o godz 18.00 odbędzie się zebranie wiejskie – sprawozdawcze z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej z ostatniej kadencji. Tematem zebrania : 1 – sprawozdanie sołtysa i Rady  Sołeckiej z działalności w ostatnich latach 2 – sprawy różne