Przejdź do stopki

Frekwencja na terenie Gminy Czernica w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: na godzinę 17:00  - wyniosła 39,99%

Frekwencja na terenie Gminy Czernica w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: na godzinę 12:00  - wyniosła 15,60%

o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

W dniu 21.03.2024r. zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czernica Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap IV od ul. Janowickiej w Jeszkowicach do dz. nr 377/3 w Gajkowie”.

Dziś przed Urzędem Gminy Czernica  w Czernicy (ul. Kolejowa 3) do godziny 13:00 jest możliwość oddania krwi.   Zapraszamy

Warto być w gronie wspierających się samorządów. Zapraszamy do obejrzenia wczorajszego briefingu prasowego dot. nowych połączeń aglomeracyjnych oraz Aglomeracyjnej Karty Seniora, która już niebawem dotrze do naszej gminy.

Dziś odwiedził nas Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Andrzej Padewski, który wraz z Sołtys Wojnowic Agnieszką Tarnowską, Włodzimierzem Chleboszem Wójtem Gminy Czernica i Marcinem Golańskim Sekretarzem Gminy rozmawiali o współpracy związku i gminy na rzecz rozwoju sportu w gminie Czernica.