Przejdź do stopki

Bardzo dobrze zaprezentowali się Judocy z sekcji w Czernicy w Mistrzostwach Dolnego Śląska

Przypominamy osobom, które otrzymały sprzęt w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, że w terminie od 15 do 28 lutego 2023, zgodnie z umową darowizny, zobowiązane są do złożenia w Urzędzie Gminy Czernica oświadczenia monitoringowego wg załączonego poniżej wzoru.

Od nowego roku szkolnego wrocławscy uczniowie uczą się szacunku do wody i środowiska równolegle z nauką czytania. Edukacja ekologiczna już w szkołach podstawowych to pomysł Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.

Dziś w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim dobyła się pokazowa lekcja wychowania fizycznego.

Do dnia 3 lutego 2023 r. istnieje możliwości skorzystania w 2023 roku z dofinansowania w wysokości 100 % na realizację prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie oraz unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.

Mieszkanka Chrząstawy - Sandra Bernal, zdobyła srebrny medal w rozegranych w ubiegłym tygodniu zawodach Pucharu Świata w konkurencjach śrutowych – Trap Mix.

W związku z informacją przesłaną w dniu 20 stycznia 2023r. przez operatora sieci gazowej G-EN Operator, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, sprawny kontakt z pogotowiem gazowym oraz dostęp do informacji na temat awarii i przerw w dostawie gazu ziemnego zawiadamiamy mieszkańc&

Na podstawie informacji otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dniu 29 grudnia 2022r. dotyczących liczby odprawianych podróżnych na linii kolejowej Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice (linia 277) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 oraz linii kolejowej Wrocław – Dobrzykowice –Jelcz-Laskowice (linia 292) w okresie od maja 2022 do listopada 2022 dokonano analizy potoków pasażerskich na poszczególnych odcinkach. CZYTAJ WIĘCEJ

W dniu dzisiejszym wójt gminy Czernica uczestniczył w spotkaniu z Prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianem Chwałkiem, Posłem na Sejm RP i zarazem członkiem sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pawłem Hreniakiem i gospodarzem Wojskowych Zakładów Łączności nr 2 w Czernicy Tomaszem Kozyrą.

Na dzień 3 marca 2023 roku zaplanowano posiedzenie zespołu do spraw oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu dróg, sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej.

Związek Międzygminny Ślęza-Oława informuje, iż na dzień 01 stycznia 2023 r. zarówno stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak i indywidualne numery kont, na które należy wnosić opłatę, nie uległy zmianie.

W dniu 17 stycznia br. wójt gminy Włodzimierz Chlebosz wizytował postęp robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia”. 

Trwają roboty na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim polegające na modernizacji istniejących zbiorników i budowie nowego zbiornika o pojemności 2000 m³.

Dziś w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica, Wójt Gminy Czernica wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich „Malinowe dziewczyny” z Wojnowic - współorganizatorkami konkursu wręczyli nagrody laureatom konkursu na Najpiękniejszą Iluminację Świąteczną Gminy Czernica 2022/2023.

Regionalny System Ostrzegania (RSO) to darmowa, powszechna usługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojewodów umożliwiająca powiadamianie obywateli o zagrożeniach.

 Wójt Gminy Czernica poszukuje kandydata na Animatora Sportu w ramach programu Lokalny Animator Sportu realizowanego na boisku Orlik działającego w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 8, w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 listopada 2023 r.

Zespól Ludowy „Gajkowianie" pragnie poinformować, że został zakwalifikowany do Listy Przebojów Ludowych Radia Wrocław - "edycja zima 2023". W dniu 10 stycznia 2023 r. odbyło się w świetlicy wiejskiej w Gajkowie spotkanie zespołu z panią Małgorzatą Maj