Przejdź do stopki

  Pod koniec maja została odebrana ul. Objazdowa w Dobrzykowicach jako łącznik pomiędzy terenami inwestycyjnymi a Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. W wyniku tej realizacji powstała od podstaw droga o długości ok. 482m z trzema wierzchnimi warstwami asfaltu o kategorii ruchu KR3,

28 maja br. we Wrocławiu odbyły się zawody Samuraj Taekwondo Cup (klubowe mistrzostwa). Udział w nich wzięło 18 zawodników sekcji Taekwondo Śląska Wrocław. 10 zawodników w składzie drużyny to trenujący w sekcji Taekwondo w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach! Gratulujemy sukcesów młodzieży oraz trenerom

  Rozpoczęła się zbiórka na rzecz Tomka, który potrzebuje bardzo drogich leków, które pomagają zatrzymać postępującą chorobę. Do tej pory rodzice radzili sobie sami, ale doszli do momentu gdzie zaczyna tych środków brakować, a leki mają zabezpie

Z wielką radością informujemy, że Jakub Jakubiak z OSP Chrząstawa Wielka zdobył III miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" na szczeblu wojewódzkim. Tym samym będzie reprezentował województwo na szczeblu ogólnopolskim.

Stypendium mogą otrzymać uczniowie, którzy w roku szkolnym, na który przyznawane są stypendia będą uczyć się w dziennych szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży – liceum ogólnokształcącym lub technikum (w tym również tegoroczni absolwenci szkół podstawowych) - oraz spełniają kryteria określone dla danej kategorii stypendium.

W dniu 30.05 o ile warunki pogodowe pozwolą będzie przeprowadzona metodą lotniczą aplikacja larwicydu do wód stojących w celu ograniczenia ilości larw komarów.

Wykonawca ułożył już na odcinku ok. 100 m kostkę betonową od skrzyżowania z drogą powiatową, po wcześniejszym wykonaniu podłoża i osadzeniu krawężników i obrzeży. W ramach inwestycji budowane są i będą zjazdy na posesje po stronie budowanego chodnika z barwionej kostki. To

Działka w Dobrzykowicach nr 284/5 o pow. ponad 11 ha została zakwalifikowana do drugiego etapu X edycji konkursu GRUNT NA MEDAL 2023, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A., jako jedna spośród 128 nieruchomości zgłoszonych przez samorządy z terenu całej Polski.

Wykonawca rozpoczął roboty budowlane związane z budową chodnika wzdłuż ulicy Głównej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do ulicy Zielonej. 

W kwietniu rozpoczęły się bieżące konserwacje dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej. Do wyremontowania zaplanowano około 40km we wszystkich sołectwach Gminy.