Przejdź do stopki

Aktualności

W dniu 2 kwietnia br. na wrocławskim Rynku odbyła się inauguracja Karty Seniora Aglomeracji Wrocławskiej. O przyznanie karty mogą wystąpić osoby, które ukończyły 60 lat i więcej, oraz zamieszkują w gminie Czernica. Karty są imienne, numerowane i całkowicie bezpłatne.

Uchwała 7/2024 Gminnej Komisji Wyborczej w Czernicy z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Frekwencja na terenie Gminy Czernica w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: na godzinę 17:00  - wyniosła 39,99%

Frekwencja na terenie Gminy Czernica w  wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.: na godzinę 12:00  - wyniosła 15,60%

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przystanków komunikacyjnych, oraz godziny odjazdów z poszczególnych przystanków komunikacyjnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

W dniu 21.03.2024r. zostało podpisane porozumienie w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czernica Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w zakresie budowy chodnika w m. Gajków, gmina Czernica. Etap IV od ul. Janowickiej w Jeszkowicach do dz. nr 377/3 w Gajkowie”.

Dziś przed Urzędem Gminy Czernica  w Czernicy (ul. Kolejowa 3) do godziny 13:00 jest możliwość oddania krwi.   Zapraszamy