Przejdź do stopki

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

    wyświetleń: 264

Treść

Tytuł projektu:
"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej"

Numer Umowy:

3/2022 z dnia 23.08.2022 r.

 

Źródło finansowania:


Zadanie dofinansowane ze środków rezerwy budżetu państwa na rok 2022

 

Montaż finansowy projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 14 531 958, 00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 4 068 325,59 zł

Wartość dofinansowania: 1 100 000,00 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Data zakończenia realizacji projektu:

19.05.2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska

Informacje o projekcie:

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie budynku szkolnego zawierającego bibliotekę, przedszkole, świetlice, klasy nauczania wczesnoszkolnego oraz stołówkę z kuchnią. W budynku powstaną również gabinety lekarskie i pomieszczenia socjalne. Budynek składać się będzie z dwóch podobnych brył połączonych w parterze przedszkolnym hallem i stołówką oraz na piętrze przeszklony hallem. Dodatkowo nowy budynek zostanie połączony z istniejącą szkołą podstawową przeszklonym łącznikiem. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych (wejścia do budynku umożliwią osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp na parter budynków, zainstalowany dźwig osobowy przystosowany do przewozu os. Niepełnosprawnych udostępni dostęp do pomieszczeń na piętrze) W ramach inwestycji zaprojektowano miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na parterze budynku zaplanowano m.in. 3 sale przedszkolne, szatnię oraz kuchnię ze stołówką dla maksymalnie 250 osób.

Na piętrze budynku zaplanowano m.in. 3 sale lekcyjne, bibliotekę, świetlicę.

W wyniku projektu powstanie obiekt o łącznej powierzchni użytkowej ok 1 506 m2

Cel projektu:

Celem projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Czernica oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju i nauki dla dzieci z terenu gminy. Istotnym celem projektu jest wyrównanie szans rozwojowych dzieci z terenów wiejskich poprzez inwestycje w nowoczesną infrastrukturę edukacyjną, dzięki czemu zmniejszą się dysproporcje pomiędzy terenami miejskimi i wiejskimi. Realizacja projektu będzie miała pozytywny wpływ na środowisko oraz na politykę horyzontalną równości szans i politykę zrównoważonego rozwoju.

 

Postęp realizacji projektu:

W dniu 19 stycznia 2022 roku zawarto umowę z generalnym wykonawcą inwestycji – termin zakończenia inwestycji 19 maj 2023 r. Wartość umowy wynosi 14 531 958 zł. Obecnie w trakcie realizacji są prace budowlane zgodne z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

W dniu 23 sierpnia 2022 roku gmina otrzymała dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa w kwocie 1 100 000 zł, co stanowi ok. 27% wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2022 w związku z przedmiotową realizacją.

 

 

- stan na 14.03.2023 r.

- stan na 22.02.2023 r.

- stan na 18.01.2023 r.

- stan na 17.01.2023 r.

- stan na 28.12.2022 r.

- stan na 2.12.2022 r.

- stan na 18.11.2022 r.

- stan na 2.11.2022 r.

- stan na 14.10.2022 r.

- stan na 4.10.2022 r.

- stan na 23.09.2022 r.

- stan na 19.08.2022 r.

- stan na 3.08.2022 r.

- stan na 20.07.2022 r.

- stan na 23.06.2022 r.

- stan na 3.06.2022 r.

- stan na 19.05.2022 r.

- stan na 13.03.2022 r.

- przekazanie placu budowy - 26.01.2022 r.

- podpisanie umowy - 19.01.2022 r.