Przejdź do stopki

Postęp robót na rozbudowywanej szkole w Chrząstawie Wielkiej.

Postęp robót na rozbudowywanej szkole w Chrząstawie Wielkiej.

Treść

Po wcześniejszym przygotowaniu więźby, Wykonawca rozpoczął układanie dachówki. Wykonano fundamenty i ściany fundamentowe wraz z zasypkami na łączniku pomiędzy istniejącym i nowym budynkiem. Przygotowana do montażu jest cała konstrukcja łącznika.