Przejdź do stopki

Postęp realizacji inwestycji w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej

Postęp realizacji inwestycji w Chrząstawie Małej i Chrząstawie Wielkiej

Treść

 

Budowa IV etap kanalizacji sanitarnej w Chrząstawie Małej: roboty w rejonie ulicy Wrocławskiej; pomimo trudnych warunków (wysoki poziom wód gruntowych) wykonawca do dnia 31 sierpnia zrealizował już 45% robót  objętych kontraktem naprzeciw planowanego wykonania na poziomie 23%.

Wartość zadania to 2.486.375,50 zł w całości finansowana z budżetu gminy, a termin wykonania to 8.09.2023 r..

W ostatnich 5 latach to jeden z lepszych wykonawców na inwestycjach liniowych.

 

 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej: wykonawca zakończył roboty przy ścianach konstrukcyjnych I kondygnacji wraz ze słupami żelbetowymi; odwodnił również nowo budowany obiekt po stronie zachodniej, a wcześniej po stronie wschodniej; trwają  roboty zbrojeniowe podciągów, poprzedzające ułożenie stropu; zgodnie z harmonogramem stan surowy otwarty (bez stolarki) planowany jest do końca listopada br..

Wartość umowna robót wynosi 14.537.958 zł

W zdecydowanej większości finansowana jest z budżetu gminy, na to zadanie gmina pozyskała 1,1 mln zł z budżetu państwa.
Termin umowny zakończenia zadania to maj 2023 r.