Przejdź do stopki

Rozbudowywana Szkoła w Chrząstawie Wielkiej w rękach „zbrojarzy”.

Treść

Trwają roboty budowlane na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej. Aktualnie 6 zbrojarzy „kręci” zbrojenie i sukcesywnie układa je na przygotowanej warstwie podbetonu. Po ułożeniu zbrojenia i zaszalowaniu, nastąpi zalanie ław fundamentowych betonem, następnie przygotowanie zbrojenia, szalowanie i zalanie ścian fundamentowych. W dalszej kolejności wznoszenie ścian z bloczków.

Wartość umowna robót wynosi 14.531.098,00 zł i w całości jest finansowana z budżetu gminy. Termin umowny zakończenia robót to koniec maja 2023 r.