Przejdź do stopki

Postęp robót na szkole podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Postęp robót na szkole podstawowej w Chrząstawie Wielkiej

Treść

 

Na dzień 14 października br. wykonawca osadził 20 zbiorników betonowych o łącznej objętości 300 m3 przeznaczonych do celów przeciwpożarowych. Równolegle następuje rozszalowanie wieńców i podciągów żelbetowych oraz przygotowanie do ułożenia prefabrykowanego stropu filigranowego i zabetonowania go do 28 października br. Zakończenie konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem zaplanowano do 30 listopada br. Dotychczas gmina zrealizowała pierwszą płatność za to zadanie w wysokości 1.654.893,91 zł.