Przejdź do stopki

Monitorowanie Widawy i Odry

    wyświetleń: 870

Treść


- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 27.02.2024 r.

- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 25.02.2024 r.

- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 23.02.2024 r.

- Wystąpienie do RZGW we Wrocławiu. - 21.02.2024 r.

- Uzgodnienia w sprawie Widawy - 16.02.2024 r.

- Wystąpienie do RZGW we Wrocławiu. - 14.02.2024 r.

- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 13.02.2024 r.

- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 12.02.2024 r.

- Aktualizacja stanu rzek Odry i Widawy. - 11.02.2024 r.

- Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa. - 10.02.2024 r.

- Kolejna wizja lokalna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - 9.02.2024 r.

- Stan widawy na dzień - 8.02.2024 r.

- Informacja z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - 8.02.2024 r.

- Pismo do Dyrektor RZGW we Wrocławiu - 8.02.2024 r.

- Zdjęcia z drona okolicy mostu na Widawie przy ul. Młyńskiej w Chrząstawie Wielkiej - 7.02.2024 r.

- Ogłoszenie stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Czernica - 7.02.2024 r.

- Informacja z dnia - 6.02.2024 r.

- Informacja z dnia - 5.02.2024 r.