Przejdź do stopki

Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa.

Aktualizacja sytuacji na rzece Widawa.

Treść

W związku z utrzymującym się poziomem wody na rzece Widawa, w dniu 12.02.2024r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał kontroli powyższego cieku.

Wodowskaz w Zbytowej wskazuje, że wody już nie przybywa. Na obecną chwilę stan wody wskazuje 415 cm.

Aktualnie brak jest prognoz, które wskazywałyby na spadek poziomu wody w ww. rzece w związku z czym trudno jest przewidzieć dalszy rozwój sytuacji na terenie gminy.

Sztab Kryzysowy Gminy (w tym OSP) jest w pełnej gotowości i w kontakcie ze służbami.