Przejdź do stopki

Kolejna wizja lokalna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Kolejna wizja lokalna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Treść

W związku z ogłoszeniem stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Czernica na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 0050.24.2024 z dnia 7.02.2024r., w dniu 9.02.2024r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego dokonał kolejnej wizji lokalnej.

W ramach kontroli sprawdzono stan rzeki Widawy w miejscowości Chrząstawa Wielka i Nadolice Wielkie oraz cieków Przerowa, Mrówka i głównych rowów melioracyjnych w północnej części gminy, w miejscowościach Chrząstawa Wielka, Nadolice Wielkie, Krzyków, Dobrzykowice. W trakcie wizji ustalono, że największe niebezpieczeństwo rodzi rzeka Widawa w miejscu, w którym stwierdzono uszkodzenie brzegu (styk miejscowości Chrząstawa Wielka i Brzezia Łąka). Woda nadal przelewa się w stronę pól uprawnych, tworząc duże zastoiska. Na chwilę obecną nie stwierdzono żadnych działań ze strony powiadomionego w dniu 7.02.2024.  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu. Stany wód będą nadal monitorowane.