Przejdź do stopki

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica - etap I.

    wyświetleń: 74

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica - etap I."

 

Numer Umowy:

Nr 01757-6935-UM0112650/22 z dnia 09.08.2023 r.

 

Źródło finansowania:

Zadanie dofinansowane w ramach operacji ujętej w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Montaż finansowy projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 279 798,17 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 279 798,17 zł

Wartość dofinansowania: 178 035,00 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Data zakończenia realizacji projektu:

Marzec 2024 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Łany, ul. Leśna, działka nr 73

Cel projektu:

Celem projektu jest  budowy boiska do piłki plażowej, zadaszenia plenerowego i miejsca na ognisko wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łany w Gminie Czernica w zakresie rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze LGD Dobra Widawa.

 

Projekt przyczyni się istotnie do poprawy warunków życia na wsi zwiększając aktywność mieszkańców naszej gminy pozwalając budować lokalną tożsamość obywatelską.

Zakres rzeczowy projektu.

 

Przedmiotem projektu jest stworzenie atrakcyjnej infrastruktury rekreacyjnych w centralnym punkcie sołectwa Łany przy ul. Leśnej w gminie Czernica. W ramach zaprojektowanej inwestycji zaplanowano szereg prac budowlanych, które zostały podzielone na 2 etapy. W ramach zgłaszanego projektu realizowany będzie etap I, w ramach którego powstanie:

- zadaszenie plenerowe "wiata drewniana" nawiązująca stylistycznie do historycznej zabudowy miejscowości

- boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni naturalnej z piasku

- miejsca na ognisko z ławkami/murek z cegły klinkierowej

- wykonane zostaną niezbędne prace ziemne i zamontowane zostanie wyposażenie.

 

Rzeczowe zakończenie inwestycji zostało zaplanowane w ciągu 8 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

 

Postęp realizacji projektu:

W dniu 9 sierpnia 2023 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu PROW 2014 – 2020. Następnie Beneficjent rozpoczął czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, celem wyłonienia generalnego wykonawcy robót.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica lub pod nr telefonu 502 735 495