Przejdź do stopki

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach

Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach

Treść

W dniu 22 marca br. został przeprowadzony odbiór prac na zadaniu pn. „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Łanach w gminie Czernica na działce numer 73 – etap I”.


Zakres prac obejmował w szczególności budowę : zadaszenia plenerowego, boiska do piłki plażowej,  miejsca na ognisko z ławkami, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej oraz niwelację terenu wokół boiska do siatkówki.

Całkowita wartość robót wyniosła 259 472,19 zł, w tym dotacja w wysokości 152 616,55 zł w ramach operacji ujętej w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie” w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.