Przejdź do stopki

Stowarzyszenia

    wyświetleń: 947

Treść

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

POBIERZ PDF.


Ogłoszenie wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. PDF


Wójt Gminy Czernica zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działających na rzecz mieszkańców gminy Czernica do składania uwag do projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica (…) na rok 2024”. Konsultacje prowadzone są  w terminie od 2 do 10 listopada 2023 r. Propozycje, uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian na załączonym formularzu prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023r. na adres poczty elektronicznej: czernica@czernica.pl  lub tradycyjnej: Urząd Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica z dopiskiem: konsultacje – roczny program współpracy.

 

LINK DO ZARZĄDZENIA


Nabbór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) na 2023 rok.

POBIERZ TREŚĆ NABORU PDF

POBIERZ FORMULARZ PDF


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko harcerskie 2023”

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 14 lutego 2023 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Magiczne święta – kolędowanie z Dziećmi – spotkanie wigilijno-noworoczne”


Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych PRZYSTANEK NADZIEI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 grudnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nauczę się - wykorzystam”


Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 grudnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Granie i śpiewanie”

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 września 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyj aktywnie”

Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).


 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nasze zdolne dzieciaki”

Stowarzyszenie - Światło – Otwarci na przyszłość złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy – Stronie Śląskie 2022”

Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First KICK SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie i z pasją w Wojnowicach - półkolonia 2022”


Ludowy Klub Sportowy SKRA Wojnowice złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 sierpnia 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ

OFERTAOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „JUDO Wakacje 2022”


Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia Wrocław złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 27 lipca 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA

 

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 8 lipca 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

OFERTA

FORMULARZ

 


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato na przystani wodnej”

Stowarzyszenie Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 9 czerwca 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

FORMULARZ

OFERTAOgłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Mały Mundial 2022 w gminie Czernica”


Klub Sportowy LZS Chrząstawa złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).
 

 

FORMULARZ

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dzień Dziecka z alpakami”


Stowarzyszenie Pomocy Dzieci i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ.WORD

POBIERZ OFERTĘ.PDF.

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Aktywnie i z pasją w Wojnowicach – Piłka dla wszystkich”

Ludowy Klub Sportowy SKRA WOJNOWICE złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 maja 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ WORD.

POBIERZ OFERTĘ PDF.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Kreatywne zajęcia dla dużych i małych ”
Stowarzyszenie Krzewienia Rękodzieła Artystycznego Mistrzów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać do 18 lutego 2022 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ

OFERTA


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
w zakresie: 1) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych; 2) ochrona i promocja zdrowia; 3) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 4) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 5) działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 6) działania na rzecz seniorów; 7) działania na rzecz aktywizowania młodzieży; 8) działania na rzecz czystości powietrza, wód i przestrzeni społecznej; 9) działania na rzecz edukacji informatycznej; 10) rewitalizacja, podnoszenie estetyki oraz funkcjonalności miejsc publicznych; 11) działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku 12) działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; 13) propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; 14) podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji. 

DO POBRANIA

 


Ogłoszenie na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

POBIERZ ZARZĄDZENIE PDF.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI DO ZARZĄDZENIA PDF.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Święta tuż, tuż – tworzymy ozdoby świąteczne ”
Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych PRZYSTANEK NADZIEI złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać do 16 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

pobierz OFERTĘ

pobierz FORMULARZ

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie sprzętu poprawiającego bezpieczeństwo podczas zajęć ”
UKS Judo MOKUSO złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
Uwagi do oferty można zgłaszać do 15 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Pobierz FORMULARZ 

Pobierz OFERTĘ


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dbam o zdrowie – ratuje życie”

PCK Oddział we Wrocławiu złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

Pobierz ofertę

Pobierz formularz


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Spotkania z historią”
Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 września 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ DO POBRANIA

OFERTA DO POBRANIA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy – Stronie Śląskie 2021”
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 sierpnia 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ DO POBRANIA

OFERTA DO POBRANIA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Lato na przystani wodnej”

Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego, Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 lipca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich”
Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” WROCŁAW  złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  
Uwagi do oferty można zgłaszać do 21 lipca  2021 r.  w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTE

 

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Sensoryczne usprawnianie” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl


Uwagi do oferty można zgłaszać do 15 lipca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

FORMULARZ DOC

OFERTA PDF

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal” Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl


Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 czerwca 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ

POBIERZ FORMULARZ


 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.  Dbam o zdrowie – ratuje życie

Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK  złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 maja  2021 r.  w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

OFERTA DO POBRANIA

FORMULARZ DO POBRANIA

 

 

   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie podstawowego sprzętu umożliwiającego prowadzenie meczy i treningów” Klub sportowy Czarni Chrząstawa złożył ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy). Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl Uwagi do oferty można zgłaszać do 2 kwietnia 2021 r. w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem). 

POBIERZ OFERTĘ

POBIERZ FORMULARZ

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Ochronne maseczki i przyłbice dla każdego mieszkańca” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 kwietnia  2020 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl  na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nadolic Wielkich i Gminy Czernica ” Koło Gospodyń Wiejskich „Pięknie i Twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do 24 kwietnia 2020 r. do godz. 12:00 w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTE PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa” Stowarzyszenie Miłośników Nadolic Małych złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

 

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  

 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 kwietnia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 
 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Pomoc w działaniach mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa”Dobrzykowickie Stowarzyszenie Samych Swoich złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 23 kwietnia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTE PDF

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” Towarzystwo Przyjaciół Ratowic złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Babskie Wieczory – spotkania integracyjne kobiet z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 12 marca  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zamieszcza się ofertę nw. podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
 

OFERTA DO POBRANIA

W dniu 6 lutego 2020r.  do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła uproszczona oferta na zadanie publiczne pn.  „Babski wieczór – spotkanie integracyjne kobiet z Gminy Czernica”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, która została odrzucona po analizie   szacunkowej kalkulacji rodzajów kosztów wykonania tego zadania i w związku z tym nie jest adekwatna do zaplanowanych działań (impreza jednodniowa).
W  związku z powyższym odrzucenie oferty pozostaje zasadne i organ poczynił jak w sentencji.

 

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zamieszcza się ofertę nw. podmiotu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

POBIERZ OFERTĘ

W dniu 6 lutego 2020r.  do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła uproszczona oferta na zadanie publiczne pn.  „Dzień Sołtysa – spotkanie integracyjne sołtysów z Gminy Czernica”, złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Ratowic. Z uwagi na zaplanowane już w budżecie wydatki na organizację Dnia Sołtysa, oferta została odrzucona, gdyż nie jest celowe dwukrotne wydatkowanie środków na ten sam cel.
W  związku z powyższym odrzucenie oferty pozostaje zasadne i organ poczynił jak w sentencji.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Czernica Nr 0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w zakresie: A - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; B - ochrona i promocja zdrowia; C - działania na rzecz osób niepełnosprawnych; D - działania na rzecz integracji społeczności lokalnej; E - propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych; F - podtrzymywanie i upowszechnianie historii, dóbr kultury, sztuki i tradycji.

POBIERZ WYNIKI PDF

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Czernica z dnia 29 stycznia 2020r.

Informuję, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert „na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku realizowanych przez organizacje
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego”, ogłoszonego 3 stycznia 2020 r., zostaje przedłużony do dnia 6 lutego 2020 r.
Wobec wpływu dużej ilości wniosków zwiększa się pulę środków przeznaczonych do realizacji zadań określonych w konkursie, o którym mowa wyżej, do kwoty 330 000 zł.

POBIERZ PDF
 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” „NORDIKI” Stowarzyszenie Nordic Walking złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Lato z Nordikami – IV Otwarte Zawody Nordic Walking” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich” Koło Gospodyń Wiejskich w Nadolicach Wielkich „Pięknie i twórczo” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Miesiąc kobiet sołectwa Nadolic Wielkich”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 13 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

 

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) na 2020 rok.

 

POBIERZ TREŚĆ OGŁOSZENIA PDF


Pobierz formularz zgłoszenia DOC

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Modowy wehikuł czasu w tańcu” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Modowy wehikuł czasu w tańcu”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.
„Biały Most” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Biały Most”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu ” Społeczny Komitet Mieszkańców Kamieńca Wrocławskiego Łan i Czernicy złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „X Samorządowe Dni Sportu” w trybie art. 19a ustawy    z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej   w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ DOC
 

POBIERZ OFERTĘ PDF

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 5 lutego  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres:czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ OFERT PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” Międzyszkolny Klub Sportowy „JUVENIA” Wrocław złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wypoczynek podczas ferii zimowych dla dzieci z Gminy Czernica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,  na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 29 stycznia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko krajoznawczo – rekreacyjne dla 46 uczestników w Zakopanem.”

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Nowej Szkoły w Dobrzykowicach „NOWOCZESNA SZKOŁA” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Zimowisko krajoznawczo – rekreacyjne dla 46 uczestników w Zakopanem” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 22 stycznia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowy dla dzieci – ferie zimowe 2020” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 27 stycznia  2020 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres:czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

 

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Nordic Walking – spacery na świeżym powietrzu z kijkami”

Stowarzyszenie Nordic Walking „NORDIKI” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Nordic Walking – spacery na świeżym powietrzu z kijkami” w trybie art. 19a ustawy      z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do 20 listopada 2019 r. do godz. 13:00
w formie pisemnej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu  z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica do wykorzystania jest kwota 15 874,94 zł przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

25.10.2019r.

 

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Trenażer TACX Flux S Smart T2900S” ALKS STAL Grudziądz złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Trenażer TACX Flux S Smart T2900S” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 12 listopada  2019 r. do godz. 8:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert - stan na 9.09.2019

Aktualnie w budżecie gminy Czernica do wykorzystania jest kwota 10 000 zł przeznaczonych
na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r., poz. 2055 ).

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubów oraz rekultywacja boisk” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 6 listopada  2019 r. do godz. 14:00
 
w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”

Dolnośląski Związek Strzelnictwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 4 listopada  2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

 

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice  oraz zagospodarowanie boiska"

Gminne Zrzeszenie LZS złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Doposażenie klubu Piast Nadolice oraz zagospodarowanie boiska” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl  


Uwagi do oferty można zgłaszać do 7 pażdziernika  2019 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Półkolonia w Szkole Podstawowej im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 19 czerwca  2019 r. do godz. 15:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ UPROSZCZONĄ OFERTĘ PDF

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE”
Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIŁKA NOŻNA – UCZY, BAWI, WYCHOWUJE” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do 30 maja  2019 r. do godz. 13:00 w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ DOC

POBIERZ OFERTĘ PDF

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „NAJPIĘKNIEJSZE PIOSENKI ŚWIATA, CZYLI PRZEBOJE POLSKIEJ MUZYKI ROZRYWKOWEJ LAT 60-TYCH I 70 TYCH ”

Fundacja Cedar Promotion złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl
 
Uwagi do oferty można zgłaszać do 28 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ OFERTE PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY”


Stowarzyszenie ŁĄCZYMY POKOLENIA POPRZEZ SPORT złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „PIKNIK SPORTOWY” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ PDF

POBIERZ FORMULARZ DOC

 

Informacja dotycząca ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu”

Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Bystrzyca Kłodzka złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-krajoznawczy w Międzywodziu” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ WORD

POBIERZ OFERTĘ PDF

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna”
Stowarzyszenie Pomocy dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym RAZEM ŁATWIEJ Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wakacyjna Brenna” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 maja  2019 r. w formie pisemnej  w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu  (z podpisem).
 

FORMULARZ DO POBRANIA

OFERTA DO POBRANIA

 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania               z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2055 ).

Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 28 665 zł przeznaczonych 

na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na zadania w zakresie: 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji,

- kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,

- zdrowia,

- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

25.04.2019r.

 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
UWAGA! Od marca 2019 r. obowiązuje NOWY Wzór oferty na realizację zadań publicznych w trybie art. 19a (Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego – Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2055 ).
Przy składaniu ofert w ramach art. 19a nie ma już obowiązku dostarczania wraz z ofertą odpisu z KRSu. Jednak w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. Gdy zapisy w KRSie nie są zaktualizowane należy dostarczyć stosowne dokumenty.
Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 20 955,00 zł przeznaczonych
na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na wypoczynek letni  dla dzieci  i młodzieży.

                                        25.04.2019r.

 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy
LINK

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w roku 2019

POBIERZ WYNIKI PDF

 

 

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Czernica z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2019 r.

POBIERZ ZARZĄDZENIE PDF

 

Wójt Gminy Czernica ogłasza nabór na członków komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2019 roku,  ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Czernica  nr  0050.24.2019 z dnia 01 marca 2019 roku

POBIERZ OGŁOSZENIE

POBIERZ FORMULARZ WORD

 

--------------------------------------------

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecanie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

POBIERZ PDF

--------------------------------------------

Wyniki otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w 2019 roku w zakresie:
A - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,B - kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji,C – zdrowia,D- wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

POBIERZ WYNIKI

--------------------------------------------

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w roku 2019

POBIERZ WYNIKI

 

 

Dotacje w trybie art. 19a - dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.


Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Obowiązuje uproszczony wzór oferty na realizację zadania publicznego Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. poz. 570).

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 18 975  zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2019 r. na wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży.

                                                                                                                                            08.01.2019r.

 

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej” Ludowy Klub Sportowy SKRA WOJNOWICE złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Rozgrywki piłki nożnej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak”

Towarzystwo Miłośników Chrząstawy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „WYŚPIEWAM WAM WIĘCEJ – Spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 26 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich”

Gminne zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Czernicy złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Modernizacja boisk w Chrząstawie Małej i Nadolicach Wielkich” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

 

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal” Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego zawodniczki Sandry Bernal”  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 6 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

autor dokumentu:   Marcin Gałandziej

 

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa”

Stowarzyszenie Łączymy Pokolenia Poprzez Sport złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa bazy sportowej LZS Czarni Chrząstawa” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 listopada 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

 

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Na sportowo z piłką nożną”. Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Na sportowo z piłką nożną  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 


Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 7 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu (z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ

POBIERZ FORMULARZ

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy” w Gminie Czernica

Stowarzyszenie Piłkarska Akademia First Kick SM Gminy Czernica złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Półkolonia „Sport Łączy”
w Gminie Czernica w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

 

 

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Ratowiczanie śpiewają kolędy"

Towarzystwo Przyjaciół Ratowic, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Ratowiczanie śpiewają kolędy" w trybie art. 19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot,
na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 11 lipca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu
( z podpisem).

POBIERZ OFERTĘ
POBIERZ FORMULARZ

 

 

 

Prezentujemy informacje dotyczące ofert składanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Cyrkolondia – obóz dla dzieci i młodzieży"
ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bystrzyca Kłodzka, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Cyrkolandia – obóz dla dzieci i młodzieży" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy).
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czernica, na tablicy informacyjnej oraz na portalu www.czernica.pl 
Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 czerwca 2018 r. w formie pisemnej Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, pok. 1 lub drogą elektroniczną na adres: czernica@czernica.pl na załączonym formularzu ( z podpisem).
 

POBIERZ FOMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: „RODO a organizacje pozarządowe w Gminie Czernica”.

POBIERZ FORMULARZ

POBIERZ OFERTĘ

 

Ogłoszenie o możliwości składania uwag na realizację zadania publicznego: "KS KWR KNURY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ W 2018"

POBIERZ PDF

 

Poniżej do podbrania plik PDF zawierający spis stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Czernica

POBIERZ PDF

 

Ogłoszenie wyników konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

KLIKNIJ ABY POBRAĆ

 

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”.

W dniu 27 października 2017 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Poprawa stanu bazy sportowej sportu strzeleckiego Sandry Bernal”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 10 grudnia 2017 do godz. 14:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy - pok. nr 1.

Formularz zgłaszania uwag

Uproszczona oferta pdf

 

 

Dotacje dla NGO – nowe wzory ofert, umów i sprawozdań

19 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1300 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r.

Zastąpi ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).Do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs ofert złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe (rozporządzenie z 2010 r.).

Więcej informacji: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html

 

 

Dotacje w trybie art. 19a

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w sferze zadań określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, tj.:
1)    Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
2)    Kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji obejmujące.
3)    Wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4)    Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
5)    Turystyki i krajoznawstwa.
6)    Wspierania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Gminy Czernica.

Obowiązuje nowy uproszony wzór oferty.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 4 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w PDF

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Arteterapia na powietrzu”.

W dniu 19 maja 2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. Arteterapia na powietrzu.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie na poniższym  formularzu.

FORMULARZ w DOC

 

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) na realizację zadań publicznych.

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 4 000 zł dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” na zadanie publiczne pn. „Arteterapia na powietrzu” w okresie od 01.06 – 30.06.2016 r.

Aktualnie w budżecie gminy Czernica   do wykorzystania jest kwota 10 000 zł przeznaczonych na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r.

02.09.2016 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Na sportowo z piłką nożną”.

W dniu 05 października 2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. „Na sportowo z piłką nożną”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 14 października 2016 r. do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy - pok. nr 1.

 

UPROSZCZONY FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO DO POBRANIA


FORMULARZ Z UWAGAMI DO OFERTY ZŁOŻONEJ W TRYBIE ART. 19a USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 

 

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) na realizację zadań publicznych.


Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 10 000 zł dla Gminnego Zrzeszenie LZS w Czernicy na zadanie publiczne pn. „Na sportowo z piłką nożną” w okresie od 15.10 – 30.11.2016 r.
 

Aktualnie w budżecie gminy Czernica  do wykorzystania jest kwota 2 000 zł przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w 2016 r. w ramach zadania: turystyka i krajoznawstwo.

30.11.2016 r.

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”.

W dniu 01 grudnia 2016 r. do Urzędu Gminy Czernica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej” Gminy Czernica na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pt. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami”. 

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.czernica.pl, w zakładce Gmina/Stowarzyszenia

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 Uwagi można składać pisemnie na załączonym do oferty formularzu do dnia 09 grudnia 2016 do godz. 13:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy - pok. nr 1.

 

FORMULARZ Z UWAGAMI do pobrania

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO do pobrania

 

Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (
tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na realizację zadań publicznych.

 

Informuję, że została udzielona dotacja w wysokości 2 000 zł dla Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym „Razem Łatwiej”  na zadanie publiczne pn. „Wyjazd integracyjny osób niepełnosprawnych z rodzinami” w okresie od 09.12 – 29.12.2016 r.

 

 

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973).

POBIERZ

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300):

Rozporządzenie określa:

1)       wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);

2)       ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);

3)       wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);

4)       wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych
w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał. nr 2, 4, 6.)

- wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.