Przejdź do stopki

Analiza potoków pasażerskich na aglomeracyjnych liniach kolejowych przebiegających przez teren gminy Czernica (stan na 29.12.2022r.)

    wyświetleń: 66

Treść

Pasażerów z terenu gminy Czernica obsługują dwie linie kolejowe. Linia nr 277, z jedną stacją kolejową na terenie Czernicy, oraz zrewitalizowana i oddana do użytku w grudniu 2021 r. nowa linia kolejowa nr 292. Na trasie linii kolejowej 292 znajduje się 17 stacji  i przystanków, z czego cztery zlokalizowane w miejscowościach: Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie oraz Chrząstawa Mała, na terenie gminy Czernica. Przy każdej z nich znajduje się wybudowany przez gminę, nowoczesny parking typu Park&Ride, na którym pasażerowie mogą zostawić samochód lub rower, by kontynuować podróż do miasta pociągiem.

Dzięki temu połączeniu, mieszkańcy naszej gminy mogą dojechać do Wrocławia na stacje Wrocław-Wojnów Wschodni, Wrocław-Wojnów Wrocław-Strachocin, Wrocław Swojczyce, Wrocław-Popiele, Wrocław Kowale, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Nadodrze, Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny oraz do Jelcza-Laskowic. Z danych pochodzących od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wynika że na tej linii liczba pasażerów stale rosła a najwięcej osób korzystało z przystanku w Nadolicach Wielkich (wyk. 2.). Natomiast na linii 277 liczba pasażerów była znacznie mniejsza. Przyczyn należy upatrywać w braku możliwości skorzystania z większej ilości stacji kolejowych na terenie gminy oraz wprowadzeniu w okresie od 14 marca do 14 października 2022r. zastępczej komunikacji autobusowej w związku z remontem wiaduktu kolejowego w Czernicy nad drogą wojewódzką 455.

Linia 277 (D-7) relacji  Wrocław – Siechnice – Jelcz-Laskowice. Analiza ilości pasażerów w okresie od stycznia 2022r.  do listopada 2022r.

Na wykresach przedstawione dane uwzględniają okres, w którym obowiązywała autobusowa komunikacja zastępcza tj. od połowy marca 2022r. do połowy października 2022 r.*

Na podstawie wykresów przedstawiających liczbę pasażerów w podziale na gminy (wyk.3) możemy zobaczyć, że w przedstawionym okresie linia 277 cieszy się stałym zainteresowaniem wśród pasażerów. Na najwyższym poziome znajduje się Gmina Wrocław, łącznie 336 281 pasażerów. Najsłabiej przedstawia się frekwencja wśród pasażerów z Gminy Jelcz-Laskowice 18 756 osób, co mogło być spowodowane trwającym około 7 miesięcy remontem tejże linii i przesiadką pasażerów na drugą linię kolejową.

Liczbę pasażerów w poszczególnych miesiącach od stycznia 2022 r. do listopada 2022 r. na stacji kolejowej Czernica Wrocławska przedstawia (wyk. 4). W okresie letnim (tj. czerwiec, lipiec, sierpień) liczba pasażerów nie przekraczała 6 tys. osób. Natomiast od października (wznowienie kursowania pociągów od połowy miesiąca) zauważyć można tendencję wzrostową liczby korzystających z tego połączenia. W marcu było 15 554 pasażerów, a w listopadzie 15 298. Świadczy to o utrzymującym się zainteresowaniu mieszkańców tym połączeniem z miastem Wrocław. Poziom ten jest równy z frekwencją na tej linii sprzed remontu i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej

Linia kolejowa 292 (D-70), relacji:  Wrocław – Dobrzykowice – Jelcz-Laskowice w okresie od stycznia 2022 do listopada 2022

Linia 292 została uruchomiona, po ponad 20 latach wyłączenia z użytkowania, w grudniu 2021 r. Na obszarze gminy Czernica, znajdują się cztery stacje kolejowe (w Chrząstawie Małej, Nadolicach Wielkich, Nadolicach Małych oraz w Dobrzykowicach). Dodatkowo, pasażerowie z terenu gminy Czernica, korzystają z przystanku kolejowego Wrocław Wojnów Wschód, w rejon którego dojeżdża komunikacja gminna (845,855), wewnątrzgminna (Z1,Z2), linie miejskie (115,118) oraz linia aglomeracyjna 920. W sąsiedztwie każdej z wymienionych stacji kolejowych zlokalizowane są wybudowane przez gminę nowoczesne parkingi typu Park&Ride, na których pasażerowie mogą pozostawić samochód lub rower by kontynuować podróż do miasta pociągiem. Linia kolejowa 292 dowozi pasażerów do 11 stacji kolejowych położonych w różnych częściach Wrocławia, w tym stację Wrocław Główny. Podział napełnień w podziale na gminy przedstawia (wyk. 1.) Dla porównania, linia 277 obsługuje tylko stację Wrocław-Brochów oraz Wrocław Główny.

W podziale na obsługiwane stacje oraz miesiące (wyk.2.), w gminie Czernica najwięcej podróżnych za okres od stycznia 2022 r do listopada 2022 r. odnotowano na stacji w Nadolicach Wielkich 51 094 osób, Dobrzykowice 46 273 osób, Chrząstawa Mała 43 859 osób, Nadolice Małe 27 415 osób. Łącznie w okresie poddanym analizie z linii kolejowej 292 skorzystało 168 641 pasażerów, obsługiwanych przez 14 par pociągów w analizowanym okresie.

* analiza na podstawie informacji otrzymanych w dniu 29.12.2022r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego