Przejdź do stopki

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy wiejskiej Czernica

    wyświetleń: 193

Treść

 

Tytuł projektu:
"Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w 5 miejscowościach gminy

wiejskiej Czernica"

 

Źródło finansowania:

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2021, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach III edycji programu, skierowanej do gmin na terenie których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Rządowy Fundusz Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej o programie dostępne w linku https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie

 

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 832.259,80 zł  

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 815.614,60 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

13.10.2022 -13.06.2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Dobrzykowice, ul. Kolejowa; Kamieniec Wrocławski ul. C.K. Norwida, ul. Czysta, ul. Kolejowa; Krzyków, ul. Główna; Łany, ul. Owocowa; Nadolice Wielkie, ul. Modrzewiowa.

Informacje o projekcie:

Gmina wiejska Czernica jest najdynamiczniej zasiedlaną gminą w kraju co powoduje dynamiczną rozbudowę zabudowy mieszkalnej i bardzo duży napływ nowych mieszkańców na teren gminy. Wysokie saldo migracji intensywnie zwiększa ilość osób i pojazdów poruszających się po drogach w gminie. Na terenie gminy w przeszłości funkcjonowały zlikwidowane PPGR. Mieszkańcy gminy dotkliwie odczuli skutki likwidacji PPGR i mogli czuć się wykluczeni społeczne i infrastrukturalnie. Wielokrotnie doświadczyli strukturalnego bezrobocia, którego skutki przekładały się na pozostałych członków rodziny.

 

W ramach projektu wykonane zostanie nowoczesne i energooszczędne oświetlenie drogowe w technologii LED w 5 miejscowościach naszej gminy tj. Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski, Łany, Krzyków, Nadolice Wielkie. Projekt zawiera 7 inwestycji, które zostaną zrealizowane w okresie 12 m-cy przez jednego wykonawcę. W wyniku inwestycji możliwe będzie oświetlenie wielu istotnych miejsc na terenie gminy, np. kluczowej drogi powiatowej nr 1923 D łączącej Dobrzykowice z Kamieńcem Wrocławskim w wyniku czego cała droga będzie oświetlona znacząco poprawiając poziom bezpieczeństwa pieszych i kierowców. W/w droga prowadzi m.in. do nowego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach (ok. 600 uczniów i 125 dzieci w wieku przedszkolnym) oraz do Szkoły Podstawowej w Kamieńcu Wrocławskim (ok. 600 uczniów), niepublicznego żłobka i przedszkola oraz do przystanku kolejowego powstałego w wyniku rewitalizacji linii kolejowej nr 292 (Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice) znajdującego się pomiędzy dwoma miejscowościami. Poprawi się istotnie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, pieszych i kierowców korzystających z infrastruktury drogowej na obszarach wiejskich.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 13 października 2022 roku zawarto umowę z generalnym wykonawcą  robót budowlano – montażowych („PBS Polska sp. z o.o. sp. k.) który w terminie do 8 miesięcy wykona przedmiotowe zadanie.

 

Linki do informacje o projekcie:

https://czernica.pl/pl/2778/16405/blisko-3-miliony-zlotych-dla-gminy-czernica.html

https://czernica.pl/pl/2778/16717/bedzie-nowe-oswietlenie-drogowe-w-pieciu-solectwach.html

Express Wrocławski - zobacz w formacie PDF – lipiec 2022 r.

Express Wrocławski - zobacz w formacie PDF  - sierpień 2022 r.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica pod nr telefonu

502 735 495