Przejdź do stopki

Pod biało-czerwoną

    wyświetleń: 66

Treść

Gmina Czernica wzięła udział w akcji pod nazwą “Pod biało-czerwoną”. Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach inicjatywy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej funduje maszty i flagi dla tych gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali wymaganą liczbę głosów na swoją gminę.

„Pod biało-czerwoną” ma jednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. W projekt zaangażowali się zarówno zwykli obywatele, jak i liderzy, którzy zgłosili się do promowania akcji w swoich lokalnych społecznościach. Inicjatywa nie tylko upamiętnia poległych za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, ale także zachęca do patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Dzięki temu budujemy wspólnotę i wzmacniamy ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego tak aby biało-czerwona dumnie powiewała w sercach naszych małych ojczyzn.
W całej Polsce w akcji wzięło udział ponad 400 000 osób. W wyniku otrzymanego dofinansowanie gmina przystąpiła do zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji przy budynku Szkoły Podstawowej w Ratowicach.  W dniu 11 listopada 2022 roku podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości pod honorowym patronatem Wójta Gminy Czernica nastąpiło uroczyste wciągnięcie flagi na maszt.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, jak piszą pomysłodawcy, jest godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Zadanie Projekt „Pod biało-czerwoną” zostało w całości sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa na zakup masztu i flagi oraz instalacji w ramach II etapu Projektu „Pod biało-czerwoną”

Wartość zrealizowanych prac i zakupionych materiałów to 3 079,92 zł.

 

 

Link: https://czernica.pl/pl/2778/16816/gminne-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-pod-honorowym-patronatem-wojta-gminy-czernica.html