Przejdź do stopki

Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach

    wyświetleń: 302

Treść

W dniu 9 listopada 2020 roku Gmina Czernica podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrzykowicach”. Projekt uzyskał wsparcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Pozyskana dotacja w wysokości 1 599 500,00 złotych pozwoli zrefundować poniesione przez gminę wydatki związane z budową obiektu sportowego (7 391 850 zł), stanowiącego element Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach. Dofinansowana inwestycja składa się z:

  • wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 18 x 31,21 m - wymiary boiska umożliwiają instalację boisk do siatkówki i koszykówki;
  • sali do zajęć gimnastyki korekcyjnej;
  • siłowni;
  • sali wielofunkcyjnej;
  • zespołu pomieszczeń szatniowych z sanitariatami dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • pokoju trenerów z zapleczem sanitarnym;
  • widowni dla 215 widzów z wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych;
  • zaplecza sanitarnego dla widowni dostosowanego dla osób niepełnosprawnych;
  • windy osobowej umożliwiającą korzystanie z widowni osobom niepełnosprawnym.

 

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - edycja 2020”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem objęte są obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Pozyskane dofinansowanie przyczyni się do poprawy stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Celem projektu jest rozwój szkolnej infrastruktury sportowej na terenie gminy wiejskiej Czernica i wyeliminowanie obecnego problemu braku odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia zajęć sportowych. Budowa sali pozwoli na prowadzenie bezpiecznych i atrakcyjnych zajęć z wychowania fizycznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (125 dzieci w wieku przedszkolnym i ponad 450 uczniów). Wymierną korzyścią realizacji projektu będzie również udostępnienie nowoczesnego i ogólnodostępnego obiektu dla społeczności lokalnej (tereny wsi Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski, Krzyków i Nadolice należą do najdynamiczniej zasiedlanych terenów gminy jak również całego Powiatu Wrocławskiego i Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego). Inwestycja pozwoli na prowadzenie atrakcyjnych zajęć z wychowania fizycznego jak również umożliwi aktywne spędzanie czasu wolnego po godzinach funkcjonowania placówki oświatowej. Sala sportowa stworzy realne szanse na organizacje zawodów sportowych na poziomie gminnym i powiatowym.

 

Gmina Czernica w dniu 27 maja 2019 r. ogłosiła przetarg na budowę sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzykowicach. Umowę na realizację inwestycji podpisano 8 lipca 2019 r., a trzy dni później 12 lipca przekazano wykonawcy plac budowy. W 16 kwietnia 2020 roku złożono wniosek o dofinansowanie do „Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020”. W dniu 31 sierpnia 2020 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali sportowej, podczas której nadano jej imię Olimpijczyków Polskich. Pozytywna decyzja o wyborze projektu do dofinansowania nastąpiła w dniu 1 października 2020 roku.