Przejdź do stopki

Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernica

    wyświetleń: 401

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernica"

Numer Umowy:

6/2021 z dnia 23.06.2021 r.

 

Źródło finansowania:


Zadanie dofinansowane przez Aglomerację Wrocławską (Stowarzyszenie Aglomeracja Wrocławska)

 

Montaż finansowy projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 1 399 780,82 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 138 033,19 zł

Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Data zakończenia realizacji projektu:

31.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Nadolice Małe, ul. Zielona

Informacje o projekcie:

W związku z wyłonieniem generalnego wykonawcy budowy świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych, w dniu 14 kwietnia 2021 roku Gmina Czernica złożyła do Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Wrocławskiej wniosek o dofinansowanie tego zadania.

 

W wyniku pozytywnej oceny projektu w dniu 23 czerwca 2021 roku podpisana została umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wsparcie społecznego i kulturalnego rozwoju gminy Czernica zrzeszonej w Stowarzyszeniu Aglomeracji Wrocławskiej. Budowa nowej świetlicy wiejskiej będzie ważnym miejscem aktywności społeczności lokalnej i wzajemnej integracji, umożliwiając pogłębianie więzi sąsiedzkich, poznawania lokalnych tradycji i kultury dając okazję do stworzenia miejsca dla nauki i wypoczynku dla dzieci i młodzieży wiejskiej. Tym samym możliwość powstania nowej świetlicy na obszarze wiejskim istotnie poprawi możliwości prowadzenie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych i artystycznych, interesujących form spędzania czasu wolnego i stanie się ważnym elementem życia społecznego. Dodatkowo możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Stowarzyszenia przyczyni się do rozwoju infrastruktury komunalnej na terenie gminy. Ponadto obiekt będzie kolejnym z zadań wpływających pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zastosowanie w obiekcie ogrzewania gazowego oraz instalacji fotowoltaicznej przyczyniając się do dbania o jakość powietrza.

 

Zakres rzeczowy projektu.

 

Przedmiotem projektu jest budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz zewnętrzną infrastrukturą techniczną w postaci drogi dojazdowej, dojść, miejsc parkingowych, zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i instalacji fotowoltaicznej. W wyniku projektu powstanie nowy obiekt o powierzchni użytkowej ok. 175 m2

 

Rzeczowe zakończenie inwestycji zostało zaplanowane 28 tygodni od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

 

Postęp realizacji projektu:

W dniu 17 marca 2021 roku nastąpiło ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedmiotowego zadania, które zostało ostatecznie rozstrzygnięte w dniu 7 kwietnia  2021 roku wyłonieniem generalnego wykonawcy, którym zostało Firma Usługowo - Handlowa „STANBUD” Stanisław Pięta. W dniu 14 kwietnia 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji.

Obecnie w trakcie realizacji są prace budowlane zgodne z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym inwestycji.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495

https://www.czernica.pl/news/787/150.000-zl-na-budowe-swietlicy-wiejskiej-w-nadolicach.html

W dniu 21 grudnia 2021r. dokonano odbioru zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych”.

https://www.czernica.pl/news/1102/swietlica-pod-choinke.html