Przejdź do stopki

Budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrząstawie Małej

    wyświetleń: 235

Treść

Całkowita wartość zadania: 1 431 472,84 zł
Dofinansowanie: 715 736,42 zł

Dofinansowano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Do dnia 2 września wykonawca wykorytował teren pod nowy odcinek drogi gminnej i wykonał pierwszą warstwę konstrukcji nawierzchni jezdni – stabilizację gruntu cementem na odcinku o długości około 550 m. Kolejny etap realizacji tego zadania przewiduje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie dwóch warstw asfaltu o grubości sumarycznej 12cm (wiążąca i ścieralna).

Zadanie realizuje firma Strabag za 1422247,84zł, które w 50 % uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z terminem umownym zakończenie tego zadania to siedem miesięcy od dnia podpisania umowy (05.07.2021r.)