Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła +

    wyświetleń: 63

Treść

Gmina Czernica otrzymała kolejne dofinansowanie w wysokości 55 000,00 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”  realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Grant jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej w okresie pandemii COVID 19. W ramach tych środków, zakupiono 15 laptopów oraz 20 tabletów z zestawami słuchawkowymi, które zostały przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica. Następnie sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

Linki:

https://www.czernica.pl/news/377/przygotowania-do-roku-szkolnego-w-gminie-czernic.html