Przejdź do stopki

Zdalna Szkoła

    wyświetleń: 60

Treść

Gmina Czernica otrzymała dofinansowanie w wysokości 79 999,20 zł ze środków zewnętrznych na realizację grantu pn. „Zdalne nauczanie w Gminie Czernica - zakup tabletów dla szkół.” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Grant „Zdalne nauczanie w Gminie Czernica - zakup tabletów dla szkół” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego realizację podstawy programowej dla potrzebujących uczniów i nauczycieli z terenu Gminy Czernica. W ramach tych środków, na podstawie już przeprowadzonego postępowania  zostało zakupionych 90 tabletów Samsung T510 wraz z zestawami słuchawkowymi, które zostały przekazane do wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czernica. Następnie sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

 

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom i aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

 

Linki:

http://czernica.pl/news/203/tablety-dla-uczniow.html

https://www.czernica.pl/news/173/zdalna-szkola.html

https://www.czernica.pl/news/163/dofinansowanie-na-zakup-sprzetu-komputerowego.html