Przejdź do stopki

Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica

    wyświetleń: 97

Treść

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. Nasza przestrzeń, nasza sprawa. Poprawa estetyki na terenach rekreacyjnych i publicznych w Gminie Czernica mająca na celu aktywizację i zwiększenie wiedzy w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, miejsc rekreacyjnych przedstawicieli sołectw Gminy Czernica, zakup roślin i ich nasadzenia oraz wymianę urządzenia na placu zabaw na działce 373 w Chrząstawie Wielkiej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach Przedsięwzięcia III. Rekreacja „Dobrej Widawy” – projekt grantowy