Przejdź do stopki

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice - Etap II

    wyświetleń: 146

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej  na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice - Etap II i III"

Numer Umowy:

00042-65150-UM0100097/19

 

Źródło finansowania:


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”,

Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i oszczędzanie energii”.

 

Montaż finansowy projektu:

 

 • Wartości z wniosku o dofinansowanie:

 

Wartość całkowita projektu: 3 493 029,45 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 2 839 861,33 zł

Wartość dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020: 1 807 003,00 zł

Poziom dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

 

 • Wartości po wyłonieniu wykonawcy:

 

Wartość całkowita projektu: 1 899 686,83 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 1 514 460,84 zł

Wartość dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020: 982 740,43 zł

Poziom dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

 

 • Obecne wartości projektu zgodne z aneksem do umowy o dofinansowanie PROW
  2014 - 2020:

 

Wartość całkowita projektu: 3 704 815,90 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 3 012 045,45 zł

Wartość dofinansowania w ramach PROW 2014 – 2020: 1 916 564 zł

Poziom dofinansowania: 63,63 % kosztów kwalifikowanych.

Beneficjent:

Gmina Czernica

Data zakończenia realizacji inwestycji:

22.09.2022 r. (data poniesienia ostatniego wydatku)

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – miejscowość Dobrzykowice ulice:

 • Brylantowa
 • Koralowa
 • Opalowa
 • Rubinowa
 • Szmaragdowa
 • Szafirowa
 • Agatowa
 • Jaspisowa
 • Lazurytowa
 • Widawska

Informacje o projekcie:

W dniu 5 maja 20219 roku Gmina Czernica złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzykowice na osiedlu Kamieni Szlachetnych – Etap II. W wyniku niewystarczających środków w puli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, przedmiotowy projekt nie otrzymał dofinansowania plasując się na 2 miejscu listy rezerwowej.

 

W kwietniu 2020 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego wybrał projekt Gminy Czernica do dofinansowania w wyniku pojawienia się dodatkowych środków przeznaczonych na ten typ operacji. Tym samym w dniu 4 września 2020 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie w wyniku czego możliwa jest realizacja zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej  na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice - Etap II

 

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej, która zwiększy atrakcyjność terenów gminy Czernica przyczyniając się znacząco do poprawy warunków życia jej mieszkańców. W wyniku inwestycji poprawie ulegnie stan środowiska naturalnego w miejscowości Dobrzykowice.

Zakres rzeczowy projektu.

Przedmiotem projektu jest budowa nowej sieci grawitacyjno-tłocznej o długości niespełna 4,1 kilometra wraz z budową tłoczni na terenie wybranych ulic osiedla Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice. Budowa kanalizacji sanitarnej wykonana zostanie w ciągu ulic Brylantowej, Koralowej, Opalowej, Rubinowej, Szmaragdowej, Szafirowej, Widawskiej, Lazurytowej, Agatowej, Jaspisowej. Rzeczowe zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na sierpień 2022 roku.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 2 listopada 2020 roku nastąpiło ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kamieni szlachetnych w Dobrzykowicach ETAP II i III”, które zostało ostatecznie rozstrzygnięte w dniu 18 grudnia 2020 roku wyłonieniem generalnego wykonawcy, którym zostało Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o. W dniu 11 stycznia 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji a w dniu 18 stycznia nastąpiło przekazanie terenu budowy wykonawcy.

W związku z podjętymi działaniami Zarząd Województwa Dolnośląskiego wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu i dofinansowanie również budowy etapu III budowy sieci kanalizacyjnej (dodatkowe ulice Widawska, Agatowa, Jaspisowa, Lazurytowa). Tym samym możliwe było realizowanie i finansowanie całego zakresu inwestycyjnego zaplanowanego w dokumentacji projektowej.

 

W marcu 2022 roku na prośbę Wykonawcy zawarty został aneks do umowy na prace budowlano – montażowe w wyniku czego wydłużono okres realizacji zadania do sierpnia 2022 roku oraz zwiększeniu uległa wartość inwestycji.

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica pod nr telefonu 502 735 495

 

http://czernica.pl/inwestycje/page/56/budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-grawitacyjno.html

http://czernica.pl/news/564/przekazanie-placu-budowy.html

https://www.czernica.pl/news/1530/osiedle-kamieni-szlachetnych-finiszuje.html