Przejdź do stopki

Innowacyjna Edukacja w Gminie Czernica

    wyświetleń: 126

Treść

28 grudnia 2017 r. Gmina Wisznia Mała podpisała umowę dofinansowania projektu partnerskiego Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całego projektu wynosi 749 375,00 zł a kwota dofinansowania to 711 906,00 zł. Projekt ten dla Gminy Czernica stanowić będzie kontynuację obecnie realizowanego w Szkole Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej i w Szkole Podstawowej w Ratowicach projektu pn. Szkoły przyszłości Gminy Czernica.


Realizacja projektu Innowacyjna Edukacja rozpocznie się w kwietniu 2018 r. a zakończy w czerwcu 2019 r. Jako projekt partnerski, jest projektem wymagającym zaangażowania i pracy wszystkich parterów, łącząc w sobie rozwiązania problemów edukacyjnych czterech różnych gmin.


W Gminie Czernica realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla 21 grup uczniów w wymiarze 25 godzin. Kwota wsparcia w tym zakresie wyniesie 74 950,00 zł. Dodatkowo wzmacniającymi edukację przyrodniczą będą wyjazdy do jednostek naukowo-badawczych i specjalistycznych ośrodków edukacyjnych. Zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczych na kwotę 22 100,00 zł.


Projekt Innowacyjna Edukacja w gminach Czernica, Długołęka, Oborniki Śląskie i Wisznia Mała realizowany w ramach Osi Priorytetowej 10. Edukacja Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.