Przejdź do stopki

Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej oraz placówki Poczty Polskiej

    wyświetleń: 112

Treść

Tytuł projektu:
"Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej  oraz placówki Poczty Polskiej"

 

Źródło finansowania:


Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

 

Montaż finansowy projektu:


Wartość całkowita projektu: 1 386 221,11 zł  

Wartość dofinansowania w ramach RFIL: 988 860 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

14.04.2021 - 15.12.2021 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – ul. Wojska Polskiego 9, Czernica

Informacje o projekcie:

Przedmiotem projektu jest przebudowa lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Czernicy przy ulicy Wojska Polskiego 9, w którym aktualnie znajduje się Biblioteka Główna Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy oraz placówka pocztowa Poczty Polskiej. W wyniku przebudowy lokalu zmodernizowana zostanie instalacja wodno – kanalizacyjna, centralnego ogrzewania oraz elektryczna. Wybudowana zostanie nowa wentylacja mechaniczna oraz pochylnia zewnętrzna celem dostosowania obiektu dla osób o szczególnych potrzebach. Przeznaczenie lokalu nie ulegnie zmianie – dalej będzie pełnił funkcję biblioteki oraz poczty. Zmieniony zostanie układ funkcjonalny, tak aby sprostać potrzebom biblioteki oraz wytycznym stawianym placówkom pocztowym.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa infrastruktury społecznej, która poprawi dostępność do obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czernica.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 14 kwietnia 2021 roku wyłoniono generalnego wykonawcę robót budowlano – montażowych („EL-SOL Instalacje Robert Szlachcikowski”), który w terminie 35 tygodni od daty podpisania umowy wykona przebudowę lokalu przy ul. Wojska Polskiego 9 w Czernicy.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495