Przejdź do stopki

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej

    wyświetleń: 244

Treść

Tytuł projektu:
"Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej”

 Przedmiotowa inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2021 -2022 w ramach dwóch odrębnych etapów inwestycyjnych.

Źródło finansowania:

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 6 875 604,00 zł

Wartość dofinansowania w ramach RFIL: 3 500 000,00 zł

 Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

01.2021 – 09.2022 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – miejscowość Dobrzykowice

Informacje o projekcie:

Przedmiotem projektu jest kontynuacja procesu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w gminie Czernica polegające na wybudowaniu nowej sieci wodociągowej DN 225 (ok. 1 712 m) i kanalizacji sanitarnej DN200/DN250/DN300 oraz przewodów tłocznych (o łącznej długości ok 2 551 m) wraz 2 tłoczniami ścieków.

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Czernica i stworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. Inwestycja przyczyni się do pozyskania nowych inwestorów na tych terenach oraz stworzenia nowych miejsc pracy.

Postęp realizacji projektu:

ETAP I

W ramach projektu wyłoniono wykonawcę I etapu prac, który będzie realizowany w okresie 18.01.2021 - 31.08.2021 r. przez „Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o.” w kwocie 1 559 674,05 zł brutto.

W ramach tego etapu prac powstanie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w skład której wchodzi:

  • Rurociąg grawitacyjny DN 300 (ok. 9 mb)
  • Rurociąg DN 250 (ok. 108 mb)
  • Rurociąg DN 200 (ok. 315 mb)
  • Rurociąg DN 150 (ok. 7 m)
  • Rurociągi tłoczne DN 125 (ok 28 mb) i DN 200 (ok. 633 mb)
  • Strefowa tłocznia ścieków

oraz odcinek siedzi wodociągowej DN 225 (ok. 390 mb).

ETAP II

Po zakończeniu etapu I zaplanowane jest przeprowadzenie kolejnej procedury udzielenia zamówienia publicznego w ramach etapu II uzbrajania terenów inwestycyjnych.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495

https://www.czernica.pl/news/514/pozyskalismy-kolejne-srodki-z-rzadowego-funduszu.html

https://www.czernica.pl/inwestycje/news/66/kolejny-etap-uzbrajania-terenow-inwestycyjnych-w.html