Przejdź do stopki

Budowa zbiornika retencyjnego na wodę 800 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim

    wyświetleń: 360

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa zbiornika retencyjnego na wodę 800 m3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim"

 

Źródło finansowania:


Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, którego celem jest finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).

 

Montaż finansowy projektu:


Wartość całkowita projektu: 3 249 660,00 zł

Wartość dofinansowania w ramach RFIL: 3 249 660,00 zł

 

 

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

11.12.2020 - 29.10.2021 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – Centralny Węzeł Przesyły Ścieków Komunalnych ul. Strachocińska 4 55-002 Kamieniec Wrocławski

Informacje o projekcie:

Przedmiotem projektu jest budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę wodociągową z sieci MPWiK S.A Wrocław dla Gminy Czernica. Budowany zbiornik powstanie w Kamieńcu Wrocławskim na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych.
W wyniku projektu powstanie monolityczny, walcowy zbiornik wody o pojemności 800 m3 wraz z komorą armatury, doposażeniem w drugi zestaw hydroforowy, budową studni odbiorczej przelewu awaryjnego oraz zagospodarowanie terenu.

Obecnie w okresach szczytowego rozbioru wody, występują duże spadki ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej, co powoduje konieczność budowy zbiornika retencyjnego magazynującego wodę w okresach niskiego zapotrzebowania na wodę i zasilającego sieć
 w okresach rozbioru wysokiego wraz ze zwiększeniem ciśnienia w sieci wodociągowej. Finalnie w wyniku inwestycji zwiększy się akumulacja wody pitnej na terenie gminy Czernica
o 800 m3.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej, która poprawi dostępność do bezpiecznych źródeł wody, zwiększy możliwości akumulacji wody pitnej dla mieszkańców stwarzając szansę dalszego rozwoju gminy gwarantując zachowanie zasobów środowiska.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 11 grudnia 2020 roku Gmina Czernica podpisała umowę generalnym wykonawcą („Hydro - Marko sp. z o.o. sp.k”), który w terminie do 29 października 2021 roku wybuduje obiekt na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych w Kamieńcu Wrocławskim.

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495

Poniżej linki do informacji o projekcie, które zamieszczaliśmy w celach informacyjnych:

https://www.czernica.pl/inwestycje/news/62/budowa-zbiornika-retencyjnego-na-wode-800-m3-wraz.html

https://www.czernica.pl/news/1025/budowa-zbiornika-retencyjnego-na-wode-o-pojemnosci.html

 

W dniu 17 listopada 2021 roku zakończono realizację przedmiotowej inwestycji w wyniku czego, na terenie gminy zaczął funkcjonować zbiornik retencyjny o pojemności 800 m3 zwiększając możliwości gromadzenia wody w okresach suszy umożliwiając zapewnienie właściwego ciśnienia w gminnej sieci wodociągowej.