Przejdź do stopki

Oferta Inwestycyjna

    wyświetleń: 473

Treść

W miejscowości Dobrzykowice gmina Czernica posiada do sprzedaży grunty o łącznej powierzchni ok. 20 ha, z których część została już podzielona na mniejsze działki i sprzedana inwestorom. Tereny te położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, przeznaczone są pod działalność usługową, produkcję przemysłową, parkingi, place składowe i manewrowe oraz obiekty handlowe do 2000 m2. stanowią bardzo atrakcyjną ofertę inwestycyjną. Dobrzykowice, w pobliżu których przebiega Wschodnia Obwodnica Wrocławia, mają zapewniony dostęp do dużych centrów logistyczno - transportowych takich jak Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, lotnisko (ok. 16 km), autostrada A-4 (ok. 14 km). 20 grudnia 2022 r. otwarty został północny odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, łączący Łany z Długołęka, która to inwestycja znacznie podniosła atrakcyjność przedmiotowych nieruchomości.  

 

Projekt „Wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego”

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej:
https://www.czernica.pl/inwestycje/page/2/tereny-inwestycyjne.html
https://www.czernica.pl/inwestycje//page/66/&code=07ca6661/


Kontakt: tel: 502 735 269
email: nieruchomosci@czernica