Przejdź do stopki

Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia

    wyświetleń: 256

Treść

Tytuł projektu:
"Budowa ul. Usługowej celem połączenia terenów inwestycyjnych gminy wiejskiej Czernica ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia"

 

Źródło finansowania:

Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2021, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach I edycji programu. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależne od obszaru priorytetowego.

 

Montaż finansowy projektu:

Wartość całkowita projektu: 4 462 588,56 zł  

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 3 715 860,19 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

25.04.2022 - 25.05.2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – ul. Usługowa, Dobrzykowice

Informacje o projekcie:

Obecnie na terenie wsi Dobrzykowice trwa intensywny proces uzbrajania terenów inwestycyjnych co jest kluczowym i strategicznym zadaniem gminy w najbliższych latach. Inwestycje w tym zakresie realizowane są obecnie dzięki wsparciu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (uzbrojenie w sieci wod – kan) oraz ze środków własnych. Niezbędnym  i uzupełniającym zadaniem tego procesu jest budowa bezpośredniego połączenia z realizowaną obecnie budową Wschodniej Obwodnicy Wrocławia (WOW). Tereny te stanowią najlepszą lokalizację pod rozwój działalności gospodarczej ze względu na dogodne położenie w stosunku do szlaków komunikacyjnych oraz bezpośrednie sąsiedztwo z Wrocławiem.

Przedmiotem projektu jest budowa bezpośredniego połączenia terenów inwestycyjne w Dobrzykowicach z budowaną Wschodnią Obwodnicą Wrocławia. W ramach projektu powstanie nowa droga asfaltowa o długości ponad 480 metrów, kanalizacja deszczowa, oświetlenie energooszczędne oraz kanał technologiczny i chodnik. Inwestycja istotnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną tej części gminy.  

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa infrastruktury drogowej na terenie terenów inwestycyjnych gminy Czernica pozwalając w pełni uzbroić te tereny dzięki czemu istotnie polepszą się warunki do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Inwestycja podniesienia atrakcyjności inwestycyjną gminy i przełoży się na wzrost dochodów podatkowych gminy. Dostępność komunikacyjna jest jednym z kluczowych kryteriów inwestycyjnych. Inwestycja bezpośrednio poprawi warunki życia mieszkańców znacząco ograniczając ruch pojazdów ciężarowych przez centrum wsi. Inwestycja wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa na drogach wiejskich zwiększając ochronę pieszych (zwłaszcza dzieci i młodzieży) oraz rowerzystów. Pośrednio projekt przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia na terenach wiejskich i tworzeniu nowych miejsc pracy.

Postęp realizacji projektu:

W dniu 25 kwietnia 2022 roku zawarto umowę z generalnym wykonawcą  robót budowlano – montażowych („Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o”), który w terminie 13 miesięcy wykona przedmiotowe zadanie.

 

Linki do informacje o projekcie:

https://www.facebook.com/UGCzernica/posts/pfbid0psH77zGx5ZbszFukEyCqg8zW39WftmkUU64aJeKCv9YhbFPehspSGhSRVM4GrLy6l?__cft__[0]=AZX1xRNaNzoyqcJ25ejsYTWEEE7FuuGxVxOoI0UISCyV-0IqtQS1lFfj0Kx-xUUVRI5ngJ6cMSYaqma83cbhnOny-cNK-p1I1Ro7BEguaLE989FkDnWgQHwUSKOpLYFh8G6_Jz2oW-6IB7_08ehy3nV79BEa2w3D626jdloaIc1pyA&__tn__=%2CO%2CP-R

 

https://www.czernica.pl/news/1340/budowa-ul.-uslugowej-celem-polaczenia-terenow-inwestycyjnych.html

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495