Przejdź do stopki

Budowy zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim

    wyświetleń: 138

Treść

Tytuł projektu:
"Budowy zamkniętego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników na terenie CWPŚK w Kamieńcu Wrocławskim"

 

Źródło finansowania:


Inwestycja finansowana ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 2021, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w ramach I edycji programu. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależne od obszaru priorytetowego.

 

Montaż finansowy projektu:


Wartość całkowita projektu: 9 565 710,00 zł  

Wartość dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 4 274 194,45 zł

Beneficjent:

Gmina Czernica

Okres realizacji projektu:

29.03.2022 - 29.09.2023 r.

Miejsce realizacji projektu:

Gmina Czernica – ul. Strachocińska 4, Kamieniec Wrocławski

Informacje o projekcie:

Gmina Czernica jest najdynamiczniej zasiedlaną gminą w Polsce co powoduje rokrocznie znaczny przyrost produkcji ścieków komunalnych. Gmina posiada system kanalizacyjny włączony do aglomeracji ścieków komunalnych miasta Wrocławia. Odbiór ścieków z terenu gminy odbywa się poprzez Centralny Węzeł Przesyłu Ścieków Komunalnych (CWPŚK) z którego ścieki są przepompowywane do Wrocławia. Inwestycja jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców gminy i aglomeracji wrocławskiej przed skutkami klęsk/awarii. Budowa nowego zbiornika daje możliwość gromadzenia ścieków na terenie Centralnego Węzła w przypadku intensywnych opadów deszczu będących efektem zachodzących zmian klimatycznych (takie przypadki zdarzają się coraz częściej na naszym terenie) oraz w przypadku awarii lub ograniczenia odbioru ścieków przez sieć wrocławską.

Przedmiotem projektu jest przebudowa Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych dla gminy Czernica zlokalizowanego w Kamieńcu Wrocławskim, polegająca na budowę zamkniętego zbiornika retencyjnego na ścieki komunalne wraz z przebudową i renowacją istniejących zbiorników. Uzupełnieniem zadania będzie połączenie obiektów z istniejącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Zbiornik znacząco zabezpieczy możliwości gromadzenia ścieków podczas awarii sieci kanalizacyjnej Wrocławia, awarii przepompowni oraz w przypadku intensywnych opadów atmosferycznych. Inwestycja jest ważnym elementem zrównoważonego rozwoju gminy.

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunalnej, która poprawi poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy w zakresie gospodarki ściekowej pozwalając na przygotowanie infrastruktury do wystąpienia ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, ograniczając skutki i późniejsze koszty działań naprawczych/odtworzeniowych. Będzie ważnym elementem zapobiegania ryzyka wystąpienia katastrofy ekologicznej, która mogłaby oddziaływać na wielu mieszkańców Powiatu Wrocławskiego. 

Postęp realizacji projektu:

W dniu 29 marca 2022 roku zawarto umowę z generalnym wykonawcą  robót budowlano – montażowych („Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K.”), który w terminie do 29 września 2023 roku wykona przedmiotowe zadanie.

 

Linki do informacje o projekcie:

https://www.facebook.com/UGCzernica/posts/pfbid02kHne45cfnGLwFQssafp5TFv65ncfADiQjFr71F4YdrNAWAXzzNeyshQzFai6nYEol?__cft__[0]=AZWVV81lREruaPr3yWlNi9sMvTR9M6ZNWgwP6FD9zOeF1-yMyZF1wpyGkn8TWRAe2BtDSlFwy1qbNvEuK3SLZJVC5A6Y_vNv2Y56zRWiqQcPs6pumcWT0jSpOEaObiW6AvFl9L_cvogMRCKERMAOPWttDDSK4OFbBzoNKtHB-644QQ&__tn__=%2CO%2CP-R

 

https://www.czernica.pl/inwestycje/news/116/budowa-nowego-zbiornika-na-scieki-na-terenie-cwpsk.html

 

Dodatkowe informacje na temat projektu udzielane są w Urzędzie Gminy Czernica – Filia Dobrzykowice, ul. Szkolna 1, 55-002 Dobrzykowice lub pod nr telefonu 502 735 495