Przejdź do stopki

Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej

    wyświetleń: 82

Treść

Koordynator ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej

Beata Perner

Telefon: 605 622 266

E-mail: koordynator.ds.dostepnosci[at]czernica.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
  2. identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  3. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  4. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,
  5. monitorowanie działalności jednostki, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  6. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
  7. przedstawianie wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.