Przejdź do stopki

Wydatki na transport publiczny

    wyświetleń: 163

Treść

Czernica, 08.10.2021 r.

 

W poniższej tabeli prezentowane jest zestawienie wydatków ponoszonych przez osiem podwrocławskich gmin, w tym w Gminie Czernica, na autobusowy transport zbiorowy. W zestawieniu nie zostały ujęte wydatki, które poszczególne gminy ponoszą na dofinansowanie przewozów pasażerskich („PKP”) oraz wydatki inwestycyjne (budowa infrastruktury transportowej jak np. pętla autobusowa w Nadolicach Wielkich za kwotę 315.464,76 zł).