Przejdź do stopki

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

    wyświetleń: 144

Treść

„Projekt „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3 konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”

 


Podsumowania Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Link do bazy PGN: http://baza.infopgn.pl/

 

Uchwała Rady Gminy Czernica nr XIII/93/2015 w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego – Część dla Gminy Czernica" (POBIERZ)