Przejdź do stopki

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA LUB ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI DROGOWEMU NA TERENIE GMINY CZERNICA

    wyświetleń: 657

Treść

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA BEZDOMNEGO ZWIERZĘCIA LUB ZWIERZĘCIA, KTÓRE ULEGŁO WYPADKOWI DROGOWEMU NA TERENIE GMINY CZERNICA

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 638) o ochronie zwierząt „Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub Policję.” Ponieważ Gmina Czernica nie zawarła umowy z najbliższym schroniskiem ani też nie dysponuje strażą gminną, do wszelkich działań właściwa będzie tylko Policja.

 

 1. Policja przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt tj. błąkających się dłuższy czas, okaleczonych, wyglądających na chore, których właściciela nie można ustalić.
 2. Jeśli zgłoszenie dotyczące bezdomnych zwierząt zostanie potwierdzone przez Policję (nie zostanie ustalony właściciel) Policja skontaktuje się z upoważnionym pracownikiem Urzędu Gminy Czernica. Zwierzę zostaje odłowione przez hycla, z którym gmina ma podpisaną umowę, który ma obowiązek dotarcia na miejsce w ciągu 3 godzin.
 3. Zgłaszający zwierzę, podaje miejsce przebywania zwierzęcia i w miarę możliwości współpracuje z Policją do czasu przybycia hycla bądź lekarza weterynarii.

WAŻNE:

Nie zabieraj zwierzęcia z miejsca znalezienia.

Skontaktuj się z opiekunem zwierzęcia (jeśli jesteś w stanie go ustalić np. na podstawie adresówki).

Jeśli zwierzę nie ma żadnych zawieszek umożliwiających kontakt z opiekunem,  zostań z nim
i dopiero wówczas zadzwoń na Policję (Pamiętaj! Policja ma dużo pracy, wezwanie powinno być uzasadnione).

 1. Policja nie przyjmuje zgłoszeń anonimowych.
 2. Odłowione zwierzę trafia do Schroniska prowadzonego przez Fundację S.O.S dla Zwierząt Chorzów – Maciejkowice z siedzibą przy ul. Antoniów nr 1, Chorzów-Maciejkowice.

Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

 1. Zwierzęta ranne w wypadkach drogowych na terenie gminy (również dzikie) należy zgłaszać do Urzędu Gminy Czernica na numery: 71 726 57 00, 603 284 455 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać na numer tel. 605 622 266.
 2. Jeśli do wypadku została wezwana Policja lub Straż Pożarna, wówczas zgłoszenia dokonają wezwane służby i uruchomiona zostanie odpowiednia procedura.
 3. Zwierzę zostanie przekazane weterynarzowi, z którym gmina ma podpisaną umowę, następnie w przypadku zwierząt dzikich – wypuszczone na wolność, w przypadku zwierząt domowych – przewiezione do schroniska o którym mowa w ust. 6, jeśli nie zgłosi się właściciel.
 4. Samodzielne dowiezienie zwierzęcia do innej przychodni weterynaryjnej lub innego schroniska, niż te z którymi Gmina Czernica ma podpisane umowy skutkuje przejęciem na siebie całkowitej odpowiedzialności za zwierzę, w tym również odpowiedzialności finansowej.
 5. Zwierzęta dzikie objęte są pomocą wyłącznie w przypadku zdarzeń drogowych.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA MARTWEGO ZWIERZĘCIA NA TERENIE GMINY CZERNICA

 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1845 ze zm. ) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności usuwać padłe zwierzęta
z nieruchomości.

W związku z powyższym padlinę należy zgłaszać zgodnie z własnością gruntową:

 • Na drogach gminnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Czernica pod numerami:
  71 726 57 00, 603 284 455 w godzinach pracy urzędu. Po godzinach pracy Urzędu Gminy, w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy ranne zwierzę w wypadku drogowym należy zgłaszać na numer tel. 605 622 266.

 

 

 • Na drogach powiatowych, tel. 71 311 66 16

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do lasu w Chrząstawie Wielkiej

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do Miłoszyc

- od ul. Wojska Polskiego w Czernicy do Chrząstawy Małej

- ul. Leśna w Chrząstawie Małej

- ul. Główna w Jeszkowicach

- ul. Polna, Główna, Lipowa, Przedszkolna w Gajkowice

- ul. Szkolna, Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskim

- ul. Kolejowa, Stawowa w Dobrzykowicach

 

 • Na drogach wojewódzkich, tel. 71 391 71 96

- od ronda na ul. Strachocińskiej w Łanach do Łęgu

- wschodnia obwodnica Wrocławia

 

 Jeśli została wezwana Policja lub Straż Pożarna, wówczas zgłoszenia dokonają wezwane służby i uruchomiona zostanie odpowiednia procedura.