Przejdź do stopki

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrząstawa Mała i Dobrzykowice – podpisanie umowy.

Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrząstawa Mała i Dobrzykowice – podpisanie umowy.

Treść

Dziś Jarosław Jagielski Wójt Gminy Czernica podpisał umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Chrząstawa Mała i Dobrzykowice w gminie Czernica”.

Do zrealizowania są dwa zadania polegające na:
1.    „Przebudowie odcinka ul. Gajowej w m. Chrząstawa Mała – etap I” w zakresie m.in. budowy chodnika, przebudowy jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu, budowy kanału technologicznego i kanalizacji deszczowej wyznaczeniu przejścia dla pieszych i uspokojenia ruchu poprzez budowę dwóch wyniesionych skrzyżowań.
2.     „Rozbudowie i przebudowie ul. Krótkiej i Ładnej w Dobrzykowicach – etap I”. Zakres prac do wykonania to nowe nawierzchnie na ulicy Ładnej i Krótkiej, budowa chodnika oraz drogi dla rowerów i pieszych,  przebudowa rowów drogowych. Po przebudowie dróg gminnych zostanie wyniesiona nowa organizacja ruchu w terenie.

Wykonawcą zadania jest Berger Bau Polska Sp. z o.o. .z siedzibą we Wrocławiu.

Wartość umowna zadania wynosi: 6.692.859, 49 zł brutto z czego 90,6% tj. 6.063.947,18 zł wartości zadania jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych.

Termin realizacji zadania to 8 miesięcy od daty podpisania umowy.

 

Zdjęcia