Przejdź do stopki

Komunikat ws. publicznego transportu zbiorowego

Komunikat ws. publicznego transportu zbiorowego

Treść

20 maja 2024r. otrzymaliśmy informację z Urzędu Miejskiego Wrocławia o złożeniu do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania od oferenta uczestniczącego w przetargu na zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław na terenie Wrocławia oraz Gmin Wisznia Mała, Długołęka i Czernica”. Niestety do czasu rozstrzygnięcia KIO w tej sprawie nie jest możliwe podpisanie umowy z wykonawcą tj. Konsorcjum Kłosok sp. z o.o. sp.k., która miała zapewnić połączenia aglomeracyjne na  terenie gminy Czernica, co skutkować będzie kolejnym opóźnieniem w uruchomieniu autobusowych połączeń aglomeracyjnych na liniach 945, 955, 920.  Do czasu wejścia w życie nowych porozumień z Wrocławiem komunikację na liniach gminnych 845 i 855 obsługiwać będzie dotychczasowy przewoźnik firma TRAKO Marek Wierzbicki Sp. z o.o