Przejdź do stopki

II Sesja Rady Gminy Czernica

II Sesja Rady Gminy Czernica

Treść

Zwołuję II Sesję Rady Gminy Czernica, dnia  24 maja 2024 r., o godz. 10.00  stacjonarnie w Urzędzie Gminy Czernica przy ul. Kolejowej 3 (sala ślubów).


Proponowany porządek obrad:

1.    Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
2.    Złożenie ślubowania przez radnego.  
3.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
4.    Przyjęcie porządku obrad.
5.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Czernica.
6.    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czernica o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Wójta Gminy Czernica z działalności za okres międzysesyjny.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica;
2)    powołania Komisji Stałych Rady Gminy Czernica, ustalenia przedmiotu ich działania oraz stanu ilościowego;
3)    ustalenie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica i wyboru przewodniczącego;
4)    ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czernica;
5)    ustalenia składu osobowego Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Gminy Czernica;
6)    ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Czernica;
7)    ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Czernica i wyboru przewodniczącego;
8)    ustalenia składu osobowego Komisji Kapituły Rady Gminy Czernica;
9)    zmian w budżecie Gminy Czernica na 2024 rok.
9.    Oświadczenia radnych.
10.    Sprawy różne.
11.    Zamknięcie obrad Rady.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica
/-/  Mateusz Kwaśny

POBIERZ SPAKOWANE PROJEKTY UCHWAŁ ZIP.