Przejdź do stopki

Kontrola postępu prac

Kontrola postępu prac

Treść


Jarosław Jagielski Wójt Gminy Czernica wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji kontrolował postęp prac na rozbudowie i budowie Urzędu Gminy Czernica.


Na obecnym etapie praca zakończono:
- roboty ziemne i przygotowawcze pod nowy budynek,
- wykonanie fundamentów, ścian fundamentowych wraz z izolacjami,
-  roboty betonowe od 0,00 do 12,14m,
-  prace murarskie ścian 24 cm,
-  prace murarskie ścian 18cm,
-  wykonanie pokryć dachowych – paroizolacja,
-  wykonanie pokryć dachowych – kliny + pir,
-  wykonanie pokryć dachowych – ułożenie membrany,
-  montaż stolarki budowlanej,
- fasadę aluminiową zewnętrzną,
-  posadzkę cem. wraz z izolacjami na I piętrze,
-  tynki na parterze.
Zrealizowano prace w obrębie sieci wodociągowej,  zrealizowano montaż rozdzielnic elektrycznych w piwnicy i na parterze, ułożono kable i przewody w piwnicy, kontynuowano układania przewodów okablowania strukturalnego.


Zrealizowany zakres to niewielka ale ważna część zaplanowanych robót o łącznej wartości całego zadania w wys. 25.442.985,51 zł z dofinansowaniem z programu Polski Ład w wysokości 10.000.000,00 zł.